Vaiko gerovės komisija

Vibrant Retirement Community Instagram Post kopija kopija 1Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
LINA JUKNELIENĖ  - +370 699 98 432
Socialinė pedagogė 
DALIA LODIENĖ - +370 602 33547
Psichologė
LILIJA KAVALIAUSKIENĖ -+370 641 92 400
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
GINTARĖ IMENICKAITĖ - +370 698 38 491
Neformalaus ugdymo pedagogas
RIČARDAS RUTKAUSKAS - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
 
  1.  VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS APRAŠAS  2017
 2.  VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 
 3.  MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2021
 4.  MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 2020
 5.  MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021 -2022
 6.  SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2021 -2022
 7.  MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 2017
8. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 2023
9. APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 2020
10. KRIZIŲ VALDYMO MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 2018
11. PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS 2021
12. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2017
13. REAGAVIMO Į SMURTĄ AR PATYČIAS PLANAS IR PAGALBA
14.

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ

 
15. KĄ REIKIA ŽINOTI VAŽIUOJANT DVIRAČIU AR PASPIRTUKU