NAUDINGOS NUORODOS

►Informacija savižudybių prevencijos tema ir vaizdo klipai Sveikatos apsaugos ministerijos Youtube kanale yra pasiekiami, naudojant šias nuorodas:
►Informacija tėvams, kur kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas

Informacija tėvams

 

Išvykimas iš gimnazijos

1. Išvykstančių iš gimnazijos mokinių tėvai (globėjai) raštinėje pateikia prašymą dėl dukros ar sūnaus išbraukimo iš mokinių sąrašų.

2. Mokinys, iki išvykdamas iš gimnazijos, pateikia direktoriui atsiskaitymo lapą, kuriame parašais patvirtinta, kad jis neskolingas gimnazijai, pvz.: knygų, spintelės rakto ir pan.

3. Gimnazija įsipareigoja išvykstančiam mokiniui išduoti pažymą apie jo mokymosi rezultatus per 3 darbo dienas.

4.Su kiekvienu išvykstančiu mokiniu mokymo sutartis nutraukiama.

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už mokinių duomenų bazės tvarkymą, išbraukia mokinį iš klasės sąrašų gimnazijos moksleivių duomenų bazėje.