Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gintarė Imenickaitė

Darbo dienos

Darbo valandos

Pirmadienis

7:00 – 12:00 PP 12:30 – 15:30

Antradienis

7:00 – 12:00 PP 12:30 – 15:30

Trečiadienis

7:00 – 12:00 PP 12:30 – 15:30

Ketvirtadienis

7:00 – 12:00 PP 12:30 – 15:30

Penktadienis

7:00 – 12:00 PP 12.30 – 13.30

Telefonas - 8 698 38 491 
El. paštas - Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
PAGRINDINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO
MOKYKLOJE FUNKCIJOS
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 •  traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas gimnazijos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos patekimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 •   užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
 •  pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas
 • pagalba organizuojant ir pravedant sporto renginius gimnazijoje.
 • Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas
 • Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka
 • Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
 • Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas
 • Marijampolės Sūduvos gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas