GIMNAZIJOS TAYRBA

Image
Mokytojų kadencijos pradžia - 2022 m. sausis
Kadencijos pabaiga – 2024 m. gruodis.
Nauja taryba (mokytojų atstovai) bus renkama 2024 m. gruodį.
Mokinių ir tėvų atstovų sudėtis koreguojama kiekvienais mokslo metais spalio mėnesį, kai vyksta pirmasis tėvų susirinkimas.
Gimnazijos tarybos pirmininkai:
 • iki 2007 m. pirmininke buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Juknelienė;
 • 2007- 2009 m. pirmininkavo tėvų atstovas Kostas Mikalauskas;
 • 2009-02-25 pirmininke išrinkta tėvų atstovė  Lina Jončienė- -  8-616-49345 (Aurimas 12d kl.)
 • 2010-12-15 pirmininke išrinkta ir 2012 m., 2015 m., 2018 m., 2021 m. perrinkta -Lina Juknelienė
 • Gimnazijos tarybos sekretorius – nuo 2021 m. Virginija Gurevičienė

Gimnazijos tarybos sekretorius Mokytojai:
 1. Lina Juknelienė; jukneliene@gmail.com
 2. Virginija Gurevičienė; vgvirginija2@gmail.com
 3. Justinas Deveikis; justinas@gmail.com
 4. Greta Spūdienė; gretazukauskaite20@gmail.com
 5. Virginija Kirtiklienė; virgakir@gmail.com
Tėvai:
 1. Jurgita Juodsnukienė- IV klasių atstovė; jurgita.juodsnukiene@gmail.com
 2. Sigita Keršienė- III klasių atstovė; garbane26@gmail.com
 3. Rima Jablonskienė- III klasių atstovė; rimajablonskas@gmail.com
 4. Simona Šimanskienė- II klasių atstovė; symka666@gmail.com
 5. Evaldas Valinskas- I klasių atstovas; valinskase@gmail.com
Gimnazistai:
 1. Paulina Navickaitė, IIA kl.; pnavickaite1@gmail.com
 2. Gabija Stasiulevičiūtė, IIIB kl.; gabijastasiuleviciute@gmail.com 
 3. Aleksas Bartkus, I KTU kl. alebartkus88@gmail.com

 4. Klaudija Paužaitė, IC kl.; pauzaite@gmail.com
 5. Armandas Jonušas, IS kl.; armandux135@gmail.com
Pagal Gimnazijos tarybos nuostatų 3 punktą Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 Gimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Publish modules to the "offcanvs" position.