Apie mus

Marijampolės Sūduvos gimnazija – tai sėkmės mokykla kiekvienam vaikui. Tai gimnazija, besiorientuojanti  ne į standartinę kokybę visiems mokiniams, o matanti kiekvieną vaiką individualiai bei suteikianti galimybę mokiniui rinktis savo kelią. Tai gimnazija, kurioje suderintas akademinis ir praktinis ugdymas. Tad kuo patraukli Sūduvos gimnazija vaikui? Šioje ugdymo įstaigoje veiklos kryptys ir prioritetai orientuoti į mokinį: vertybė – vaikas, jo asmenybė, saugumas, poreikiai; mokymosi infrastruktūros inovatyvumas bei patrauklumas; brandi, atsakinga, nebijanti pokyčių mokytojų komanda; šiuolaikinės pamokos vadyba (darbas su įvairių gebėjimų mokiniais); individuali mokinio pažanga ir pasiekimai, kaip ugdymo kokybės rodiklis; vertinimo ir įsivertinimo kultūra bei prasmingos tradicijos ir renginiai – saviraiškos galimybė, leidžianti atsiskleisti kiekvieno vaiko asmenybei.

GIMNAZIJOS LOGOTIPAS

Gimnazijos logotipas
Strateginis tikslas

Strateginis tikslas

kurti sėkmės mokyklą kiekvienam vaikuistiprinant ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą, ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.

Gimnazijos vertybės

Gimnazijos vertybės

pasidalytoji lyderystė ir bendradarbiavimas; atvirumas ir inovatyvumas; saugumas ir tolerancija.

Vizija

Vizija

Marijampolės Sūduvos gimnazija - atvira kaitai, inovacijoms, moderni, nuolat besimokanti organizacija, įgyvendinanti tarptautiškumo idėjas, pagal kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus ugdanti dalykines, bendrąsias kompetencijas, reikalingas sėkmingai ateities karjerai - vaikas ugdomas BŪTI SĖKMINGU ŽMOGUMI plačioje ir audringoje gyvenimo jūroje..

Misija

Misija

tai pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Filosofija

Filosofija

Sūduvos gimnazija – tai bendruomenė, kuriai net ir dangus ne per aukštai! Svajok drąsiai, šauk į mėnulį, jei nepataikysi, nukrisi ant žvaigždės...

Prioritetai

Prioritetai

Sūduvos gimnazijoje kuriama mokymo(si) aplinka, kurioje skatinama veiksminga lyderystė, bendradarbiavimas, efektyvus mokymas(-is), pedagogų meistriškumas ir profesionalumas, moderni, šiuolaikiška infrastruktūra, atsakomybė bei pagarba ieškančiam ir kuriančiam žmogui.

Mokykla iš pasakų šalies...
Marijampolės Tv
Robotika
Čia mano mokykla