Darbo užmokestis

  MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  
           
           
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas    2022 m. 2023 m.  I ketv.
  Pareigybių sk.  
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo
Pareigybių sk.
 
Vidutinis mėnesinis
bruto darbo
 
 
1. Direktorius 1 * 1 *
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2 3160 2 3835
3. Mokytojas  1,91 1470 1,91 1649
4. Vyresnysis mokytojas  16,99 1567 15,03 1741
5. Mokytojas metodininkas  29,82 1695 31,87 1899
6. Mokytojas ekspertas 2,83 1894 3,14 2127
7. Neformaliojo švietimo organizatorius 1 * 1 *
8. Psichologas 1 * 1 *
9. Socialinis pedagogas 1 * 1 *
10. Bibliotekininkas 2 1270 2 1379
11. Mokytojo padėjėjas 1,42 999 2,75 1155
12. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 * 1 *
13. Vyriausiasis buhalteris 1 * 1 *
14. Buhalteris  1 * 1 *
15. Administratorius 1,5 1354 1,5 1515
16. Specialistas kompiuterių priežūrai 1 * 1 *
17. Vyriausias virėjas 1 * 1 *
18. Pastatų ir aplinkos priežiūrėtojas 3 1013 3 1121
19. Virėjas 2 1014 2 1155
20. Pagalbinis virtuvės darbininkas 1 * 1 *
21. Valytojas 8,5 730 8,5 840
21. Budėtojas 2 958 2 1054
           
           
Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, stažo ir tarifikuotų  
valandų skaičiaus.        
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitikamas pareigas, praėjusių metų ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio 
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.     
Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, 
vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.