Kvietimas dalyvauti Projekte, kuris skirtas niekur nedirbančiam, nesimokančiam ir užimtumo tarnyboje neregistruotam 15-29 m. jaunimui

Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jaunuoliai projekte dalyvauja nemokamai.

Itin daug dėmesio skiriama jaunų žmonių paieškai, pritraukimui ir motyvacijai įsitraukti į projekto veiklas. Vėliau – siekiama ugdyti jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Su kiekvienu jaunuoliu bus dirbama pagal individualų planą, sudarytą atsižvelgiant į jo poreikius, įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją, darbinę patirtį, tolimesnės karjeros planus, jaunuolio motyvaciją dirbti ar mokytis. Taip pat bus atsižvelgiama į socialinius įgūdžius, emocines, bendravimo, asmenybės problemas. 

Kviečiame dalyvauti!

kuno kultura

Startuoja dar vienas projektas

Išbandome atnaujintus įsivertinimo instrumentus
Sūduvos gimnazija dalyvauja dar viename projekte - „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“.
Vasario 19 dieną įvyko pirmoji konsultacija, organizuota Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), dėl atnaujintų įsivertinimo instrumentų išbandymo gimnazijoje. Konsultacijoje dalyvavo mūsų gimnazijos direktorė, pavaduotojai ugdymui, veiklos kokybės įsivertinimo grupė, metodinių grupių pirmininkai, taip pat viešnios iš NŠA Ugdymo turinio departamento, ugdymo turinio skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja ir paskirta praktikos vadovė Birutė Krapauskienė su pradedančiųjų veiklos kokybės įsivertinimo konsultantų komanda.