Marijampolės Sūduvos gimnazijos projektai

Sūduvos gimnazija daug dėmesio skiria tobulėjimui – ir visos bendruomenės, ir kiekvieno individo atskirai.
Marijampolės Sūduvos gimnazija – ta vieta, kur yra sąlygos augti ir tobulėti profesine prasme, taip pat ugdytis naudingas ateičiai kompetencijas gimnazistams ir pedagogams. Čia organizuojamos įvairios veiklos, skirtos skatinti intensyvesnį anglų kalbos vartojimą, įgyti organizavimo, viešojo pristatymo, diskutavimo, IKT priemonių naudojimo įgūdžių.
Gimnazija siekia, kad mokiniai būtų labiau suinteresuoti, aktyvesni ir įsitraukę į mokyklos organizacijas. Tuo tikslu per įvairias veiklas, sąveiką ir mainus su kitų šalių mokyklomis siekiama motyvuoti ir skatinti mokinius būti aktyvesnius ir aktyviau dalyvauti tokiose organizacijose, kaip mokinių taryba, mokyklos taryba, jaunimo organizacijos.
Sužinoti, kiek demokratiškos yra mūsų mokyklos mokiniams Europoje padės gimnazistų viešnagės Vokietijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos ir Rumunijos mokyklose.
Vokietijoje pedagogai jau dalyvavo seminare, kur mokėsi internetinės platformos „eTwinning“ darbo subtilybių, kad galėtų palengvinti komunikaciją, keitimąsi informacija ir užtikrintų sukurtos medžiagos rezultatų viešinimą per virtualiąją klasę.
* * *
Gimnazija, išsianalizavusi saavo stiprybes ir trūkumus, reaguodama į kintančią situaciją, išsikėlė tikslus moderninti ir stiprinti gimnazijos vadybą, kad įstaigoje dominuotų telkianti lyderystė ir demokratiškas valdymo modelis, taip pat tobulinti pedagogų kompetencijas, kad būtų stiprinamas ugdymo proceso patrauklumas, efektyvumas, sėkmingai diegiami šiuolaikinio mokymo metodai. Taip pat siekta kurti gimnazijoje motyvuojančią ugdymo(si) aplinką, grindžiamą visų bendradarbiavimu, pagerinti mokytojų anglų kalbos žinias ir kultūrinį pažinimą. Šiems tikslams pasiekti bus vykstama į vieną Estijos gimnaziją, kur mokytojai ir administracijos atstovai dalyvaus kursuose apie šiandieninės švietimo vadybos iššūkius, pokyčius ir jų valdymą, stebės, kaip šiuolaikiniai ugdymo metodai taikomi pamokose.
Ateičiai suplanuota vykti pasimokyti novatoriškų mokymo metodų, švietimo vadybos ir lyderystės į kursus Graikijoje ir Italijoje. Pedagogai neapsiriboja vien mūsų šalies patirtimis, bet domisi ir tarptautiniu lygiu, bendradarbiaudami su asmenimis ir organizacijomis, dirbančiomis švietimo srityje visoje Europoje.
* * *
Nuo 2020–2021 m. m. Sūduvos gimnazijoje bus vykdoma „DofE“ tarptautinių apdovanojimų programa. Ji skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų skatinti savęs pažinimą ir tobulėjimą. Programos esmė – įveikti asmeninius iššūkius, kurie suteiktų jauniems žmonėms gyvenimiškų įgūdžių, ugdytų drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę, prisidedančią prie visuomenės gerovės.
Veiklas jaunimas atliks laisvalaikiu, o už programos įgyvendinimą atsakingi gimnazijos mokytojai stebės ir fiksuos jų pasiekimus, kurie bus vertinami trimis lygiais, o juos įveikus gaunamas atitinkamas apdovanojimas: bronza, sidabras ar auksas.
Mokiniai mokysis iš patirties, įgis gebėjimą išsikelti tikslą ir nuosekliai jo siekti, didės jų adekvatus pasitikėjimas savo jėgomis, bus įgyjamos socialinės-emocinės kompetencijos ir pan. Mokiniui bus įteikiamas tarptautinis apdovanojimas, kuris yra pripažįstamas pasaulyje ir skiriami pridėtiniai balai stojant į daugelį Jungtinės Karalystės universitetų.
* * *
Marijampolės Sūduvos gimnazija įgijo Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą savanoriškai priimti du užsienio savanorius. Gimnazija paskirs savanoriui mentorių, kuris galėtų susikalbėti su savanoriu užsienio kalba. Pagrindinės mentoriaus funkcijos bus asmeninė parama savanoriui, ugdymo/mokymosi proceso organizavimas, pagalba jo integracijai organizacijoje ir vietos bendruomenėje ir pan. Užsieniečių dalyvavimas mokymo įstaigos gyvenime paprastai įneša naujų vėjų, papildo ir pagyvina veiklą naujomis patirtimis ir idėjomis, padeda naujai pažvelgti patiems į save.