Akcija ,,Būk matomas kelyje“

Marijampolės Sūduvos gimnazijos Jaunųjų policijos rėmėjų akcija „Būk matomas kelyje“ vyko 2021 metais lapkričio 17 dieną. Rytą, vykstant įntensyviam eismui, dalijome atšvaitus praeiviams, JPR parengtus lankstinukus, supažindinome su saugaus eismo taisyklėmis. Daugelio vaikų ir suaugusiųjų akyse matėme džiaugsmą ir padėką už tai, jog rūpinamės jų saugumu. Nustebino žmonių rūpinimasis ne tik už savo, bet ir artimųjų saugumu.  Jie išdrįso paprašyti atšvaitų savo tėvams, vaikams ar seneliams. Prie akcijos prisijungė Marijampolės bendruomenės pareigūnės Edita Ežerskienė ir Agnė Matusaitė. , kurios rėmė mus atšvaitais bei kartu su JPR nariais dalyvavo akcijoje.

Sūduvos gimnazijos JPR narės Greta Blažaitytė ir Aistė Damidavičiūtė

Kartu tikrai šilčiau

Spalio 28 diena. Nuo ryto mes, pirmų klasių gimnazistai, nerimavome, šurmuliavome, nes laukė popietė „Kartu šilčiau“. Pirma proga pabūti visiems kartu, parodyti, kuo kiekviena klasė ypatinga. Visų prisistatymai buvo puikūs, todėl džiaugėmės ir kitais, ir savimi. Išskirtinį kiekvienos klasės bruožą pamatė ir įžvalgi vertinimo komisija. Apdovanojo visas klases, todėl nusivylusių nebuvo.

Įtraukusis ugdymas Marijampolės Sūduvos gimnazijos integruotose pamokose – džiaugsmas ir mokiniams, ir mokytojams

Jaunus gimnazistus prisijaukinti ir kuo greičiau užkrėsti noru mokytis atėjus į gimnaziją - rimtas iššūkis. Tikriausiai todėl penki Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokytojai ryžosi vesti integruotas atviras pamokas aktų salėje. Pamokose atsirado daug ir labai įvairų veiklų, kurios leido atsiskleisti visiems  dalyviams. Tuo džiaugėsi ne tik mokytojai, bet ir jų mokiniai.
       Pirmadienį, spalio 25 d., I G klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos – muzikos pamokoje „Etnografiniai Suvalkijos regiono ypatumai“. Ją vedė anglų kalbos mokytojos Inga Jurčikonytė - Kaminskienė, Liudmila Kaluškevičienė ir muzikos mokytoja Danutė Klevienė.
      Pamokoje mokiniai kalbėjo apie Suvalkijos regiono etnografinius bruožus. Aiškinosi Suvalkijos pavadinimo kilmę, pristatė Marijampolę – Suvalkijos sostinę, aptarė  šokius ir dainas. Vaizdžiai apibūdino suvalkietiškus patiekalus, puoselėtas tradicijas, papročius, architektūros detales, įdomius augalus – piliarožę ir rūtą, puošusias mūsų krašto merginų ir moterų gėlių darželius.
     Muzikos mokytoja D. Klevienė, kilusi iš Aukštaitijos, pasidalijo asmenine patirtimi, spalvingai ir vaizdžiai palygino Suvalkijos bei Aukštaitijos regionų kalbos skirtybes. Mokiniai buvo netikėtai nustebinti sužinoję lietuvių kalbos tarmių skirtumus: nors ir suvalkiečiai, ir  aukštaičiai kalbėjo savo gimtąja – lietuvių kalba, tačiau vienas su kitu galėjo ir nesusikalbėti, kadangi skirtingai vadino tuos pačius daiktus. Mokytoja pacitavo Suvalkijos krašto giminaitės prašymą („Palipėk, vaikeli, trepais, paimk spatą, iškask grabę, palaidok kurkulį ir užpilk pieskom.“), kurį išgirdusi sutriko ir nežinojo, ką turėtų daryti.
     Suvalkijos dialekto ypatumus trys mokinės atskleidė improvizuotame pokalbyje.

Patirties gėlės autizmo pievoj

Spalio pradžioje su Marijampolės Sūduvos gimnazijos I a klasės mokiniais išsikėlėm rimtą užduotį – atsakyti į klausimą: „AR KNYGOSE TAIP KAIP GYVENIME?“ Šaltinis lyginti – M. Hedono romanas „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“ ir patyriminės veiklos, susietos su autizmo spektro sutrikimų turinčiais žmonėmis. Knyga apie autistą paauglį jau perskaityta, išnarstytas siužetas, pristatytas autorius, romano parašymo aplinkybės, skirtingi knygos viršeliai tėvams ir vaikams, sudėliota veikėjų schema, kūrybiškai akrostichu pateiktas Kristoferio paveikslas, aptarti tėvų išgyvenimai -  tai, kas per literatūros pamokas būtų privalomoji dalis, atlikta. Galima būtų dėti tašką, bet... nedėjome. Kuo toliau, tuo labiau vėrėsi durys, vystėsi idėja po idėjos ir spalio 28 d. mokiniai pristatė savo darbus vieni kitiems ir pamokos svečiams. Šalia minėtų temų pranešimų apibūdinti autizmo sutrikimai medicininiu požiūriu, pristatytos veiklos  aplankius asociaciją „Suvalkijos saulytės“, Vaikų žaidimų studijoje „Kodėlčius“ kartu su autistu bendraamžiu sudalyvauta dailės terapijos užsiėmime, peržiūrėta ir pristatyta video apie suaugusio, autizmo spektro sutrikimų turinčio, savo patirtį  skleidžiančio Tomo Eicher-Lorkos istorija, galų gale surinktas ir pristatytas lauknešėlis „Dovanotų istorijų krautuvėlei“, kurioje parduodami dovanoti daiktai, o lėšos aukojamos tiems, kam labai reikia – žinoma, ir vaikams su negalia. Pora savaičių kabinete ne tik pirmokus, bet ir kitų klasių mokinius džiugino autisto Granto paveikslai. Dvi pamokos buvo tokios turtingos informacijos, asmeninių patirčių, atradimų, kiek tikrai nebuvo tikėtasi. Ir knygose ne taip kaip gyvenime. Pastarajame daug ryškesnės spalvos, paveikesni pavyzdžiai. Vis dar tebelydi jausmas, kad braidėme begalinėje autizmo pievoje, raškydami įvairiaspalves patirties gėles su noru, kad jas išvystų ir tie, kas dar nepamatė, neužuodė, neišgirdo.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja K. Rudzevičienė

Tarptautinės anglų kalbos humaniškumo pamokos gimnazijoje

      Spalio 4-6 dienomis mūsų gimnazijos mokiniai (IA, IIG, III kl. 3 ir 4 srautai, IV kl. 1 ir 4 srautai) paminėjo tarptautinę gyvūnų apsaugos dieną dalyvaudami tarptautinės „Laimingų pėdelių“ labdaros organizacijos inicijuotame projekte „Benamiai gyvūnai“, kurio tikslas – humaniškas elgesys su benamiais gyvūnais ir jų apsauga. 

Praktiniai užsiėmimai išbandant profesijas

Spalio 8 d.  gimnazijos IV kl . mokiniai dalyvavo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ renginyje  „Jaunimo pažintinis mokymasis profesinio mokymo įstaigoje“.  Marijampolės PRC Melioracijos  transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre mokiniai išbandė  kelių statybos ir priežiūros,  melioracijos darbuotojo ir automechaniko profesijas.

RUGSĖJO 26 - EUROPOS KALBŲ DIENA

 Sūduvos gimnazija jau rugsėjo 24 dieną  paminėjo Europos kalbų dieną.
 Mokyklos erdvės buvo įvairiai papuoštos: langai - Europos šalių vėliavomis ir sveikinimais, valgykloje net meniu puikavosi 5 kalbomis, o ant kiekvieno stalelio palinkėjimas ,,Skanaus“. Visų trijų aukštų kabinetus paženklino lapai  su mintimis apie kalbos vertę ir reikšmę angliškai, rusiškai, lietuviškai.
 Mokyklos vestibiulyje ir mokytojų, ir mokinių nuo 7.30 val. laukė mūsų gimnazistai, pasipuošę  Lietuvos, Rusijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Danijos, Sarkartvelo  vėliavų spalvomis ir visus sveikino bei linkėjo geros dienos ta kalba.

INTEGRUOTA SOCIALINĖ - PREVENCINĖ PAMOKA MIESTO EDUKACINĖJE ERDVĖJE

Rugsėjo 16 d. IA ir IC klasių mokiniai bei  šių klasių auklėtojos Inga Jurčikonytė-Kaminskienė ir Kristina Paulėkienė dalyvavo socialinėje iniciatyvoje - prevenciniame saugaus eismo projekte  „JEI MATOMAS – ESU SAUGESNIS“, kurį organizavo Lietuvos kelių policijos tarnyba, Alytaus ir Marijampolės apskričių vyriausieji policijos komisariatai, radijo stotis „FM99“, valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Projekto tikslas- kurti saugesnę aplinką bei ugdyti  supratimą rūpintis savo saugumu kelyje. Renginio metu policijos pareigūnai mokiniams suteikė informacijos apie tinkamą atšvaitų  naudojimą (kaip, kur juos prisisegti ), kad dalyvaudami viešajame eisme būtų matomi kitiems eismo dalyviams, skatino rodyti sektiną pavyzdį visuomenei – naudotis saugos priemonėmis (atšvaitais, ryškiaspalvėmis liemenėmis su šviesą atspindinčiais elementais, prožektoriais, šviečiančiais žibintais)  tamsiuoju paros metu siekiant būti saugesniems kelyje. Mokiniai turėjo galimybę pasigalynėti protų kovose saugaus eismo tema kartu su LRT laidos “Tūkstantmečio vaikai” vedėju Robertu Petrausku ir gauti vertingų prizų – atšvaitų, šviesą atspindinčių kuprinių, krepšelių.