Gimnazistų darbas KTU laboratorijoje

Lapkričio 30 dieną 1 KTU ir 2 KTU klasių gimnazistai buvo išvykę į Kauno technologijos universitetą, kur netradicinėje aplinkoje vyko fizikos pamokos. Gimnazistai klausė dėstytojos paskaitos, prisiminė, ką girdėjo fizikos ir chemijos pamokose apie medžiagų agregatines būsenas ir jų kitimus,  atliko praktinius darbus. Pirmokai praktiškai (eksperimento būdu) nustatė vandens savitąją šilumą,  vandens savitąją garavimo šilumą, spirito kaip kuro degimo šilumą. Gimnazistams  tai buvo pirmoji patirtis pabūti studentais, sėdėti auditorijoje, o ne kabinete (klasėje) . Mokiniams užduotys buvo, nors ir nelengvos, bet įdomios – jie pageidauja daugiau tokių pamokų.

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos kitur ir kitaip

Lapkričio 28 ir 29 dieną visi pirmų klasių mokiniai turėjo galimybę bendrauti ir mokytis kitoje erdvėje.  Intensyvi veikla, skatinanti prisiminti  rašytojo K. Borutos gyvenimą ir kūrybą, neleido nuobodžiauti.
K. Borutos gimtinėje (Kūlokuose) mokiniai dirbo grupėmis ir gilino žinias apie rašytojo vaikystės, paauglystės vietas bei patirtis.   Perskaityti tekstą ir išspręsti galvosūkį lauke, prie gimtojo namo, nelengva.
Liudvinavo K. Borutos gimnazijoje mokytoja Rita Volteraitienė įtaigiai pasakojo apie muziejaus eksponatus, įtraukė į veiklą ir mūsų mokinius.
Pamokas pabaigėme „Baltaragio malūne“. Mokiniai, gavę užduotį surasti perskaityto kūrinio personažų skulptūras ir jas nufotografuoti, skubėjo vykdyti užduotį. Turėjo ir sunkesnį darbą - kritiškai vertinti perskaityto kūrinio turinį ir šių dienų interpretacijas.
Pirmaklasiai gimnazistai dirbo atsakingai ir ruošėsi dar vienai veiklai mokykloje.

Tradicinė II gimnazijos klasių folkloro vakaronė „Iš močiutės skrynios“

I klasių mentoriais lankėsi Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje

Lapkričio 24 dieną gimnazijos direktorė A.Vaičiulienė su I klasių mentoriais lankėsi Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje. Gimnazijos direktorius, pavaduotojos ir specialistai dalijosi savo ilgamete (17 metų) įtraukiojo ugdymo patirtimi.Viešnagė buvo naudinga ir visapusiškai turininga.

„Vakaro arbatėlė“

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos nariai 11-20 dienos vakarą, pakvietė specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus į netradicinį susirinkimą, kurį pavadinome „Vakaro arbatėlė“. Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Jūratė Savaikaitienė savo pranešime kalbėjo apie SUP mokinių situaciją savivaldybėje, pateikė statistiką, paaiškino tėvams kas yra įtraukusis ugdymas ir kaip svarbu laiku suteikti specialistų pagalbą vaikui. Psichologė Lilija Kavaliauskienė ir specialioji pedagogė Loreta Papečkienė atliko I klasių SUP mokinių apklausą ir susirinkimo metu pateikė jos analizę. Buvo smagu girdėti, kad absoliuti dauguma mokinių džiaugiasi  gimnazijos bendruomenės santykiais, stengiasi mokytis pagal savo galias, o prireikus, gauna pagalbą.
Po pranešimų tėvai gėrė arbatą, kalbėjosi su klasių mentoriais, specialistais, mokytojų padėjėjais, apžiūrėjo IIS klasės mokinės Emos Bruožytės piešinių parodėlę ir naujai įrengtą multifunkcinį ugdymo centrą. Viso renginio metu jautėsi bendrystė, nuoširdumas, padėka gimnazijai ir mokytojams.

TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 26 – oji – tarptautinė Tolerancijos diena. Šiais metais sukanka  dvidešimt metų, kai Lietuvoje pradėta minėti ši diena. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – tolerancijos žibintas, skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą - vertybes, kurios turi įveikti blogį. Į šios dienos minėjimą ir veiklas aktyviai įsitraukė visų gimnazijos klasių gimnazistai:  moksleiviai ne tik piešė, gamino žibintus, bet ir pamokose diskutavo, aptarė, ar gyvename tolerantiškoje visuomenėje, dalijosi mintimis apie tolerancijos reikšmę. Ačiū mokiniams ir mokytojams už nuoširdžias veiklas, tiesiant tiltus tarp istorinės atminties ir ateities.

             Tolerancijos Ugdymo Centras

Netradicinio ugdymo diena antrose klasėse

Lapkričio 15 dieną Marijampolės Sūduvos gimnazijos dešimtokai aktyviai dalyvavo netradicinio ugdymo veiklose.
II A klasė lankėsi Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje, kur susipažino su sinagogų ir žydų likimu Marijampolės mieste, išgirdo galerijos įkūrimo istoriją, stebėjo Beatričės - Kleizaitės Vasaris dovanotų paveikslų ekspoziciją bei naujai atidarytą skulptūrų parodą "Lietuvos kunigaikščiai Vytauto Kašubos kūryboje".
 II B klasė  su mokytoja Neringa Karpavičiene sprendė matematinius galvosūkius.
 II C ir II D klasės lankėsi STEAM centre ir dalyvavo ugdomojoje veikloje.
II S klasė žiūrėjo filmą „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos", jį aptarė, vaikščiojo po miestą, lankėsi Marijampolės meno mokykloje, domėjosi veiklomis.
II KTU klasė dalyvavo orientaciniame žaidime "Atrask Marijampolę". 
Diena praėjo įdomiai ir tikrai turiningai.

Atidarytas multifunkcinis centras.

Lapkričio 10 dieną Sūduvos gimnazijos skaitykloje buvo atidarytas  multifunkcinis centras. Bendromis Marijampolės savivaldybės, Sūduvos gimnazijos ir projekto rėmėjo JAV lietuvių fondo „Saulutės“ pastangomis pavyko įrengti šią modernią mokymuisi bei poilsiui skirtą erdvę, kuri pritaikyta ir specialiųjų ugdymosi poreikių bei fizinę negalią turintiems mokiniams. Čia  gali atsipalaiduoti patogiai įsitaisę ant akustinių baldų, nusiraminti naudodamiesi ėjimo takeliu ar užsiimti kita veikla.  Atidarymo renginyje dalyvavo daug svečių : Marijampolės savivaldybės vicemerė Agnė Pavelčikienė , Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Nerijus Mašalaitis , skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Matusevičienė, LR Seimo nariai Andrius Vyšniauskas ir Linas Slušnys, Marijampolės savivaldybės tarybos narė Vaida Pituškienė bei JAV lietuvių „Saulutės“ fondo atstovai Daina Siliūnas ir Artūras Žilys.