Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

NAUDINGOS INFORMACIJOS ŠALTINIAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS ( 4  karjeros planavimo žingsniai)
TESTAI
Profesijos pasirinkimo testas:
Asmenybės kryptingumo testas:
Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas:
INFORMACIJA APIE PROFESIJAS
Profesijų vadovas:
Profesijų klasifikatorius:
 
INFORMACIJA APIE STUDIJAS
 
STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS
BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS LIETUVOJE
STUDIJOS UŽSIENYJE
SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS
EUROPASS GYVENIMO APRAŠYMO FORMA IR RENGIMO REKOMENDACIJOS
DARBO IEŠKOS PORTALAI:
NAUDINGA INFORMACIJA MOKYTOJAMS
NAUDINGA INFORMACIJA TĖVAMS