MOKINIŲ PARLAMENTAS

Image

Mokinių parlamentas – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti. Parlamentą sudaro I – IV gimnazijos  klasių mokiniai. 
Šiuo metu gimnazijos parlamentą sudaro  mokiniai. Jie yra atsakingi, pavyzdingi bei aktyvūs. Naujieji nariai renkami demokratišku balsavimu kasmet, spalio mėnesį.

Mokinių parlamento nario kadencijos laikas – ketveri metai. Dauguma narių turi pareigas, kurias pasiskirsto jau pirmųjų susirinkimų metu.

Parlamente veikia šie komitetai:

*Renginių, akcijų komitetas
*Dekoracijų komitetas
*Rėmėjų komitetas

Mokinių parlamentas organizuoja arba prisideda prie įvairių mokyklos bendruomenės renginių, akcijų. Taip pat mokinių parlamentas atstovauja mokiniams ir turi pareigą jiems padėti iškilus problemoms ar nesutarimams. Bendrauja su kitų mokyklų savivaldomis, vyksta į įvairius seminarus.

Mokinių  parlamento valdybos nariai: 

Mokinių parlamento nariai:

Parlamento funkcijos ir veikla:

·         Parlamentas svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus;

·         gauna iš gimnazijos administracijos mokiniams aktualią informaciją ir ją skleidžia;

·         padeda spręsti konfliktines situacijas ir kitus nesusipratimus tarp mokinių ir mokytojų;

·         bendradarbiauja su gimnazijos administracija, gimnazijos taryba, mažąja taryba, kitomis gimnazijos institucijomis;

·         bendradarbiauja su kitų gimnazijų ir mokyklų savivaldomis;

·         padeda prižiūrėti gimnazijos laikraštį ir internetinį tinklapį;

·         esant reikalui svarsto, rašo ir teikia rezoliucijas gimnazijos tarybai, savivaldybei ir kitoms institucijoms;

·         gali teikti pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti;

·         svarsto ir, mokyklos vadovybei pritarus, organizuoja popamokinę veiklą, renginius, mokinių laisvalaikį;

·         ruošia perspektyvinius mokinių parlamento veiklos planus mokslo metams jų pradžioje;

·         parlamento nariai kasmet pateikia ataskaitą apie parlamento veiklą gimnazijos tarybai, mažajai tarybai ir gimnazijos bendruomenei.

Mums visuomet galite rašyti el. paštu:   arba puslapyje facebook:https://www.facebook.com/suduvosmp

Publish modules to the "offcanvs" position.