GIMNAZIJOS TAYRBA

Image

Pagal Gimnazijos tarybos nuostatų 3 punktą Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 Gimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Mokytojų kadencijos pradžia - 2022 m. sausis, kadencijos pabaiga – 2024 m. gruodis.

Nauja taryba (mokytojų atstovai) bus renkama 2024 m. gruodį. Mokinių ir tėvų atstovų sudėtis koreguojama kiekvienais mokslo metais spalio mėnesį, kai vyksta pirmasis tėvų susirinkimas.

Gimnazijos tarybos pirmininkė -Lina Juknelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gimnazijos tarybos sekretorius – nuo 2021 m. Virginija Gurevičienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė (nuo 2021 m.)

 

Mokytojai:ž

1. Lina Juknelienė jukneliene@gmail.com
2. Virginija Gurevičienė vgvirginija2@gmail.com
3. Justinas Deveikis  deveikis.justinas@gmail.com
4. Greta Spūdienė   gretazukauskaite20@gmail.com
5. Virginija Kirtiklienė  virgakir@gmail.com
 

Tėvai:

1. Sigita Keršienė- IV klasių atstovė; garbane26@gmail.com
2. Rima Jablonskienė- IV klasių atstovė; rimajablonskas@gmail.com
3. Simona Šimanskienė- III klasių atstovė; symka666@gmail.com
4. Evaldas Valinskas- II klasių atstovas; valinskase@gmail.com
5. Irma Keselienė- I klasių atstovas; irmute12@gmail.com
 

Gimnazistai:

1. Paulina Navickaitė, IV A kl.; pnavickaite1@gmail.com
2. Denisa Margelytė, IVG kl.; ddenisa228@gmail.com (MP pirmininkė)
3. Klaudija Paužaitė, III C kl.; pauzaite@gmail.com
4. Armandas Jonušas, III S kl.; armandux135@gmail.com
5. Aleksas Bartkus, II KTU kl. alebartkus88@gmail.com

Publish modules to the "offcanvs" position.