2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.
BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Marijampolės Sūduvos gimnazijoje (toliau – Gimnazija) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Gimnaziją teikiant prašymą:
DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA
Marijampolės Sūduvos  gimnazija rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

Publish modules to the "offcanvs" position.