Gimnazijos istorija

n1 g

Statybininkai baigia mokyklos statybos darbus.

n2 g

1975 metais rugsėjo 1-ąją į dažais kvepiančią mokyklą įžengia pirmieji moksleiviai.

6-ąją vidurinę mokyklą pradėjo lankyti 1112 mokinių, dirbo 51 pedagogas, buvo 30 klasių komplektų. Didelis dėmesys skiriamas mokomiesiems kabinetams įrengti, estetiškam interjerui sukurti.
Mokyklos darbo pradžia – 1975 m. rugsėjo 1-oji. Direktorius – Juozas Šalčius, pavaduotojai Regimantas Kaškauskas ir Irena Glaveckienė, užklasinio darbo organizatorė Elena Krulikienė, pavaduotojas ūkio reikalams Algimantas Pašiūnas. Didelis dėmesys skiriamas mokomiesiems kabinetams įrengti, estetiškam interjerui sukurti. Mokykla - pirmoji mieste - pereina prie mokymo kabinetuose.
 
n3 g
 
n4 g
 

Mokykloje organizuojami įvairūs renginiai, kuriamos mokyklos tradicijos.

Vis dažniau dalyvaujama miesto ir respublikos renginiuose, laimimos prizinės vietos įvairių mokomųjų dalykų konkursuose, olimpiadose.

n5 g

Respublikiniame konkurse „Pažink ir gausink savo Tėvynės gamtos turtus“ dvejus metus mokyklos Gamtos apsaugos būrelis, vadovaujamas biologijos mokytojos Zitos Bogušienės, laimi pirmąją vietą ir tampa nugalėtoju.
 
n6 g

1978 m. birželio 24 d. į gyvenimą išleidžiama pirmoji abiturientų laida – 88 mokiniai.

Už aukštus mokymosi rezultatus, sportinę veiklą, estetinį auklėjimą mokyklai 1979 metų rugpjūčio mėnesio 13 dieną suteiktas Juozo Žiugždos vardas.

n7 g

 

Mokykloje vieši žymūs respublikos menininkai: Kazys Saja, Vytautė Žilinskaitė, Anzelmas Matutis, Martynas Vainilaitis, Juozas Baltušis, Vytautas Petkevičius, Laimonas Noreika, Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas, Doloresa Kazragytė, Česlovas Stonys, Vytautas Bubnys, Jonas Mačiukevičius, Beatričė Grincevičiūtė, Vladimiras Prudnikovas, Judita Leitaitė ir kt.
Keičiasi mokyklos administracija, pradeda dirbti direktoriaus pavaduotojai Genovaitė Gudynienė, Janina Plečkaitienė, Vitas Karpavičius.
1982 metais susikuria folklorinis ansamblis „Klevelis“, vadovė Danutė Klevienė . Per daugelį metų susibūręs gražus ir darnus kolektyvas, kviečiamas koncertuoti miesto mokyklose ir įvairiose įstaigose. „Klevelis“ yra tradicinio folkloro ansamblių festivalio „Atidarysiu dainų skrynelę“ organizatorius, nuolatinis Užgavėnių šventės dalyvis ir iniciatorius savivaldybėje.
Jaunieji turistai, vadovaujami mokytojų G. Ūso ir L. Jankausko, tampa nugalėtojais respublikoje, nuo jų neatsilieka jaunieji biologai (mokytojos L. Labanauskienė ir Z. Bogušienė), matematikai (mokytoja Z. Grigienė), fizikai (mokytoja P. Gumauskienė).
Aktyviai veikia jaunieji eismo inspektoriai, vyksta masinės sporto šventės, „Snaigės“ žygiai slidėmis.
Aušra Bruožytė apdovanojama Švietimo ministerijos garbės raštu už apybraižą „Ašarinių paslaptis“, o Gintaras Misiukevičius tampa geriausiu satyriku respublikoje (mokytoja J. Plečkaitienė) 1983 m.
1983 m. mokyklą baigia pirmieji aukso medalininkai – Aušra Bruožytė ir Aurimas Čėsna.
Vieną dieną per savaitę visi vyresniųjų klasių mokiniai ruošiasi būsimoms profesijoms gamybinio mokymo kombinate.
Labiausiai mėgstama jaunimo laisvalaikio organizavimo forma – diskotekos, mokykloje įsikuria ansamblis, kuriame groja L. Pasiliauskas, V. Barauskas, E. Šukys, G. Bučinskas, R. Lekeckas ir kiti.
 n8 g
 

 1983 m. J.Žiugždos vidurinės mokyklos moksleiviai respublikinėse sporto varžybose iškovoja pirmąją vietą.

n9 g

n10 g

Moksleiviai aktyviai dalyvauja miesto organizuojamuose renginiuose.

1989 m. rugsėjo 1d. mokyklai pradeda vadovauti direktorius Alvydas Zdanys.
Kuriama tautinė mokykla, sustiprintas anglų, vokiečių kalbų, IT mokymas, turtinama IKT bazė.
1989 metais susikūręs dramos būrelis, vadovaujamas mokytojos Teresės Grimailienės, pradžiugino mokyklos bendruomenę 25 spektakliais. 2000 ir 2001 m. šis būrelis tampa teatro festivalio „Auksinis obuolys“ laureatu.
1991 m. sausio 13-ąją dieną mūsų mokyklos auklėtinis Rimantas Juknevičius prie Vilniaus televizijos bokšto Laisvės medį palaisto savo krauju. 2000 m. jam suteiktas Marijampolės garbės piliečio vardas.
 
 

n28 g

Respublikinio konkurso „Dainų dainelė-92“ diplomantai.

n29 g

18-oji laida, 1995 m. Paskutinis skambutis su Jaunimo teatro aktoriais.

n26 g

1997 m. Humanitarų šventė.

 
1998 m. lapkričio 8 dieną pašventinama mokykla, vadovaujant mokytojai G. Razvanavičienei atidaromas mokyklos muziejus.
2000 m. mokykla švenčia 25-mečio jubiliejų, pašventinama mokyklos vėliava.
 
n30 g
 

Į gyvenimą išlydėti 1545 abiturientai, iš jų 10 aukso ir 32 sidabro medalininkai.

Mokykla didžiuojasi buvusiais mokiniais, tapusiais gerais žmonėmis, suradusiais savo pašaukimą: menininkais, teisininkais, architektais, mokytojais, gydytojais, mokslų daktarais: Kostu Bendoraičiu, Raimondu Giraičiu, Gintara Rudyte – Migliniene, Arūnu Balsevičiumi, Gitana Valūnaite – Valodkiene, Artūru Ulčinu, Nerija Kvederyte – Banaitiene, Loreta Bagdonaite, Laima Draskinyte – Anglickiene, Ingrida Kazakevičiūte – Gudauskiene, Edgaru Neniškiu, Mindaugu Puodžiūnu, Asta Kabelkaite – Lukaševiče, Ingrida Slankauskaite – Padleckiene, Kęstučiu Mažeika ir kitais įvairiausių sričių darbuotojais ...

2002 m. įsikūrė šokių kolektyvas „Tėkmė“, vadovaujamas choreografės Ilonos Plikynienės. Kolektyvą sudaro kelios grupės: jaunimo, mišri, merginų ir jaunių. Kolektyvas rengia šokių fiestą „Suk suk ratelį“ Marijampolėje.

2002 m. atidarytos interneto skaityklos moksleiviams ir pedagogams.

Mokykla dalyvauja trijuose tarptautiniuose projektuose: Lietuva – Olandija –Baltarusija, su Švedijos Erik Dahlsbergs ir Vokietijos Altentreptovo gimnazijomis.

Dvyliktų klasių moksleiviai dalyvavo moksleivių Europos parlamento veikloje, sesijoje Lenkijoje dirbdami komisijos pirmininkais.

2006 m. rugsėjo 1-ąją įsteigta Marijampolės Sūduvos vidurinė mokykla ir Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla.

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuojamos 5 klasės.

Aktyviai dalyvaujama projektuose: „Moksleiviai – moksleiviams“, „Mokėk suteikti pirmąją pagalbą“, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programoje „Mūsų dienos“.

Respublikiniame dainos festivalyje „Saulės šypsena – 2007“ vaikinų ansamblis laimi artistiškiausio kolektyvo nominaciją.

Nuo 2008 m. visuose kabinetuose įvesta interneto prieiga, palaipsniui įvedamas e-dienynas.2007–2008 m. laimima daug prizinių vietų matematikos, biologijos, chemijos olimpiadose, filologų, meninio skaitymo, „Auksinio rudenėlio“ konkursuose.

n11 g

Rugsėjo 1-oji ,,Sūduvos“ stadione.

n12 g

Europos kalbų dienoje svečiuojasi „The Beatles“.

n13 g

Dramos būrelio spektaklis „Faustas“, vadovas R. Rutkauskas.

n14 g

Tradicinėje etnografinėje 10-okų vakaronėje. 

n16 g

Folkloro ansamblis „Klevelis“, vadovė mokytoja D. Klevienė.

2009 m. rugsėjo 1-ąją mokykla tampa Marijampolės Sūduvos gimnazija.

n17 g

Lietuvos mokinių olimpinis festivalis. I vieta Marijampolės Sūduvos gimnazijos vaikinų krepšinio komandai, mokytojas Valdas Pileckas, 2010 m.

n18 g

Lietuvos mokinių olimpinis festivalis. I vieta Marijampolės Sūduvos gimnazijos merginų krepšinio komanda, mokytoja Rasa Stakvilevičiūtė, 2010 m.

 

n20 g

Marijampolės Sūduvos gimnazijos komanda „Euroscola“ konkurso Marijampolės apskrityje nugalėtoja, mokytoja M. Labačiauskienė, 2010 m.

n21 g

Lietuvos teisinių žinių konkurso „Temidė“ nugalėtojai, mokytojas Saulius Pituška ir Ričardas Rutkauskas, 2010 m.

n19 g

Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus apsilankymas gimnazijoje, 2012 m.

n22 g

Respublikinės „Dainų dainelės“ diplomantė Viktorija Kajokaitė, mokytoja D. Klevienė, 2012 m.

068

Marijampolės Sūduvos gimnazijos komanda „Euroscola“ konkurso Marijampolės apskrityje nugalėtoja, mokytoja V.Pituškienė, 2013 m.

n25 g

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės baigiamoji mokytojų konferencija Sūduvos gimnazijoje. Projekto partneriai: Rumunija (projekto koordinatorė), Lietuva, Čekija, Italija, Turkija, Graikija, Prancūzija ir Gvadelupė, 2015 m.

Baigtas mokyklos pastato vidaus ir išorės renovacijos projektas. Įrengta 30 vaizdo stebėjimo kamerų saugumui užtikrinti.

2009–2010 m. atsisakoma popierinio dienyno ir dirbama tik su e-dienynu, vyksta aktyvus IT įdiegimas į ugdymo procesą.

Tęsiamas eksperimentinis projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams“.

Gražūs gimnazistų pasiekimai įvairiose olimpiadose, konkursuose :

  • „Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje – 2010“ merginų ir vaikinų krepšinio komandos užėmė I vietas (mokytojai R. Stakvilevičiūtė ir V. Pileckas). Respublikiniame teisinių žinių konkurse „Temidė“ gimnazijos komanda tapo I vietos laimėtoja (mokytojai S. Pituška, V. Pituškienė, R. Rutkauskas).

2013 m. gegužės 9-11 d. gimnazijoje įvyko XXV Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikinis etapas.

2015 m. kovo 23–29 d. įvyko Comenius 2013–2015 – “What We Need Is Europe: United In Diversity” dalyvių susitikimas.

Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio iki 2015 m. liepos mėnesio gimnazija įsijungia į Comenius projektą „What We Need in Europe: United in Diversity“, kuriame dalyvauja 8 partnerės šalys: Rumunija, Turkija, Lietuva, Graikija, Čekija, dvi mokyklos iš Prancūzijos, Italija. 2015 m. kovo 23–29 d. mūsų gimnazijoje įvyko baigiamasis Comenius dalyvių susitikimas. Projekto koordinatorė – mokytoja Gintarė Baltrūnienė.

2013 m. gimnazijoje atvėrė duris nauja biotechnologijų laboratorija, planšetinių kompiuterių klasė.

2014-05-09 gimnazijoje vyko regiono gimnazijų susitikimas.

2015 m. spalio mėn. 16 – 24 dienomis gimnazijos bendruomenė: 104 darbuotojai, 890 gimnazistų su buvusiais mokiniais ir svečiais švenčia mokyklos 40 – metį.