Startuoja dar vienas projektas

Išbandome atnaujintus įsivertinimo instrumentus
Sūduvos gimnazija dalyvauja dar viename projekte - „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“.
Vasario 19 dieną įvyko pirmoji konsultacija, organizuota Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), dėl atnaujintų įsivertinimo instrumentų išbandymo gimnazijoje. Konsultacijoje dalyvavo mūsų gimnazijos direktorė, pavaduotojai ugdymui, veiklos kokybės įsivertinimo grupė, metodinių grupių pirmininkai, taip pat viešnios iš NŠA Ugdymo turinio departamento, ugdymo turinio skyriaus metodininkė Jelizaveta Tumlovskaja ir paskirta praktikos vadovė Birutė Krapauskienė su pradedančiųjų veiklos kokybės įsivertinimo konsultantų komanda.
Jau po pirmųjų Jelizavetos Tumlovskajos pastabų supratome, kad dalyvavimas šiame projekte-konsultacijoje bus labai naudingas mūsų komandai tiek organizuojant veiklos kokybės įsivertinimą gimnazijoje, tiek tiekiant agentūrai įsivertinimo pažangos ataskaitas. Aptarėme mums kylančius klausimus ir atsakėme į konsultuojančios komandos klausimus. Gavome užduotis, kurias turime atlikti iki kito susitikimo - kovo 5 dienos.
Susitikimo pabaigoje viešnios pasidžiaugė, kad mūsų gimnazijoje visas dėmesys yra skiriamas mokiniui, kad yra dokumentų dermė tarp tikslų, kad mes esame unikalūs savo istorija ir patriotizmu. Esame komanda, nebijanti iššūkių, priimanti kritiką ir norinti keistis. Konsultantų komandą džiugina mūsų mokytojų veržlumas, galvojimas apie vaiko mokymosi sėkmę ir darbas dėl mokinio.
Su nekantrumu laukiame antrosios konsultacijos, kuri įvyks kovo 5 dieną.
Noriu pasidžiaugti, kad Sūduvos gimnazijoje dirba dvi mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantės, kurios dalyvavo projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ bei gavo kvalifikacijos pažymėjimus. Tai anglų kalbos vyr. mokytoja Jūratė Rudminienė ir rusų kalbos mokytoja-metodininkė Jūratė Spūdienė. Mokytojos - konsultantės atliko praktiką, konsultuodamos „Viduklės“ gimnaziją Raseinių rajone.
                                                                           Jūratė Spūdienė, mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantė