Mokslo ir žinių diena!

Peach and White and Black Photo Simple Fashion Flyer 4

Leidinių paroda „Pavasario šventė - šv. Velykos“

Velykos - viena didžiausių krikščionių švenčių. Velykinis laikotarpis gana ilgas: ruoštis Velykoms pradedama per Verbas. Verbų sekmadienį kuo anksčiausiai  kadugio šakele žadinama šeima - tenebūna užsimiegoję, apsnūdę, nespėjantys su greitais pavasario žingsniais.
Didžiosios savaitės metu negalima bartis, ginčytis, pykti. Negalima ir ką nors skolintis arba kitam skolinti - laimė išeisianti iš namų.
 Didysis ketvirtadienis vadintas švariuoju arba žaliuoju - viskas turi būti išvalyta, išvėdinta, pasiskinta žalumynų velykinių kiaušinių puošimui.
Velykų laikotarpis baigiasi Atvelykio švente. Kristaus prisikėlimas sutampa su gamtos atbudimu, žmonių pasirengimu pradėti laukų darbus.
Ramių, šiltų, džiugių šv. Velykų!

Sūduvos gimnazija ir VDU – dar viena galimybė gimnazistui jau nuo rugsėjo

Balandžio 6 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vytauto Didžiojo Universiteto, atstovaujamo rektoriaus prof. Juozo Augučio, ir Marijampolės Sūduvos gimnazijos, atstovaujamos Gimnazijos direktorės Audronės Vaičiulienės. Bendradarbiavimo tikslas – skatinti tarpusavio bendradarbiavimą rengiant ir tobulinant studijų programas, paskaitas, organizuojant studentų praktikas, rengiant ir atliekant bendrus projektus.
Šis bendradarbiavimas – dar viena galimybė užtikrinti gimnazijos mokinių poreikius, auginti gimnazistų ir mokytojų gamtamoksles kompetencijas, bendradarbiavimo įgūdžius, užmegzti bendradarbiavimo tinklus su respublikos mokyklomis bei universiteto mokslininkais.
Sutartyje numatyta įgyvendinti bendrus projektus pasinaudojant VDU moksliniais bei organizaciniais ištekliais, kviesti gimnazijos mokinius dalyvauti universiteto organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose.
Itin džiugu, kad šis bendradarbiavimas leis į gimnaziją pritraukti jaunų specialistų, organizuojant universiteto studentų mokomąsias praktikas bei įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje.
Numatyta dar viena bendradarbiavimo kryptis – kartu rengti STEAM ir integruotas veiklas, metodines priemones, skirtas gamtamoksliam ugdymui, tokiu būdu suliejant akademines žinias ir jų pritaikymą – praktiką.
Gimnazija turi lūkestį, kad šis bendradarbiavimas bus puiki galimybė mokiniams rašant brandos darbus, abiturientams – ruošiantis brandos egzaminams bei planuojant savo ateities karjerą, apskritai mokiniams lavinti eksperimentinius įgūdžius, atlikti mokslinius tyrimus moderniose aukštosios mokyklos laboratorijose, konsultuojant ne tik mokytojui, bet ir dėstytojui.

Naujos galimybės mokiniams – KTU klasė gimnazijoje jau nuo rugsėjo 1-osios

 
Balandžio 1 dieną  Kauno technologijos universitetas, atstovaujamas Cheminės technologijos fakulteto Dekano Kęstučio Baltakio, ir Marijampolės Sūduvos gimnazija, atstovaujama gimnazijos direktorės Audronės Vaičiulienės, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.  
DSC 8724
Vadovaudamosi šia sutartimi ir atsižvelgdamos į studijų galimybių, mokslo bei naujų technologijų pristatymo visuomenei svarbą, šalys susitarė dėl bendradarbiavimo plėtojimo tarp Universiteto ir Gimnazijos, KTU klasės (I klasės mokinių) steigimo Sūduvos gimnazijoje.*
DSC 8748

Tarptautinė hibridinė konferencija ,,Kūriniai kalbina mus ir...“

Konferencija A4 formato dokumentas 1

 

 

Leidinių paroda „Laisvės spalvos“

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

KAIP ELGTIS EKSTREMALIOJE SITUACIJOJE?

Pastarųjų dienų įvykių kontekste, vis dažniau ieškome informacijos įvairiuose šaltiniuose apie tai, kaip elgtis ištikus ekstremaliai situacijai. Informacijos internete tiek daug, o atitinkamų institucijų atstovai, šiuo užimtu laikotarpiu negali visiems atsakyti į rūpimus klausimus.  
„Talentator“ komanda, bendraudama su klientais taip pat išgirdo jų poreikį turėti informaciją, susijusią su ekstremaliomis situacijomis. Todėl remdamiesi Vyriausybės ir Krašto apsaugos departamento rekomendacijomis, parengėme nemokamą interaktyvią atmintinę apie tai, kaip pasirengti ekstremalioms situacijoms ir kuo saugiau jas išgyventi. Visą svarbiausią informaciją susisteminome ir pateikėme vienoje vietoje, patogioje naudotis atmintinėje. Ši atmintinė ne tik atsakys į Jums rūpimus klausimus šia tema, bet ir padės nusiraminti.  
Susipažinkite ir dalinkitės „Talentator“ sukurta interaktyvia atmintine: https://public.talentator.com/esatmintine/

2022 - ieji paskelbti Ievos Simonaitytės metais - šiemet minime šios Mažosios Lietuvos rašytojos 125-ąsias gimimo metines.

Ieva Simonaitytė - ryškiausia regioninio tipo realistė, pavaizdavusi Mažosios Lietuvos gyvenimo būdą, plėtojusi lietuvių pasakojimo meną dviejų nacionalinių kultūrų sankryžoje. Buvusiai  kaimo siuvėjai ir Klaipėdos seimelio mašininkei, nebaigusiai jokios mokyklos, Klaipėdos krašto gyvenimas buvo vienintelė kūrybos medžiaga, šio krašto etniniai tipažai - vieninteliai jos herojai, šio krašto istorinis likimas - vienintelis kūrinių horizontas. Pagrindiniai I. Simonaitytės kūriniai : „Aukštujų Šimonių likimas“, „Nebaigta knyga“, „Ne ta pastogė“, „Pikčiurnienė“, „ ...O buvo taip“, „Vilius Karalius“, yra išversti į daugelį užsienio kalbų.