GIMNAZIJOS TAYRBA

Image
2019-2020 m.m.
Mokytojų kadencijos pradžia - 2018 m. sausis
Kadencijos pabaiga – 2021 m. gruodis.
Nauja taryba (mokytojų atstovai) bus renkama 2021 m. gruodį. Mokinių ir tėvų atstovų sudėtis koreguojama kiekvienais mokslo metais spalio mėnesį, kai vyksta pirmasis tėvų susirinkimas.
Gimnazijos tarybos pirmininkai: iki 2007 m. pirmininke buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Juknelienė;
2007- 2009 m. pirmininkavo tėvų atstovas Kostas Mikalauskas;
2009-02-25 pirmininke išrinkta tėvų atstovė Lina Jončienė
2010-12-15 pirmininke išrinkta ir 2012 m., 2015 m., 2018 m. perrinkta -Lina Juknelienė
Gimnazijos tarybos sekretorius – Kristina Rudzevičienė

Mokytojai:

 1. Lina Juknelienė jukneliene@gmail.com
 2. Kristina Rudzevičienė gekriste@gmail.com
 3. Audronė Valiukienė indrevster@gmail.com
 4. Liudmila Kaluškevičienė, liuda@marsatas.lt
 5. Ilona Plikynienė ilona.plikyniene@gmail.com

Tėvai:

 1. Artūras Venslauskas- arturas@mantinga.lt
 2. Renata Rinkevičienė- rinkeviciene@gmail.com
 3. Ieva Vizgirdienė- ievaviz@gmail.com
 4. Vosylienė Irma- 312irma@gmail.com
 5. Jurgita Juodsnukienė- juodsnukiene@gmail.com

Gimnazistai:

 1. Monika Pečiulytė- IV A kl.; monika221266@gmail.com               
 2. Gabija Stasiulevičiūtė, IB kl.; gabijastasiuleviciute@gmail.com
 3. 3Deimantė Keršulytė, IIF kl. ; deimantekersulyte@gmail.com
 4. Gabija Zdanytė- III A kl. ; Lpsgabija@gmail.com
 5. Adrija Vyšniauskaitė- III A kl. ; vy.adrija@gmail.com

Pagal Gimnazijos tarybos nuostatų 3 punktą Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 Gimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).