In memoriam mokytojai Danutei Gudynienei

MARIJAMPOLĖS A4 formato dokumentas 29.7 x 21 cm
Yra nematoma jungtis
Tarp mūs visų širdžių,
Ir saulėtą dienovidį,
Ir nykųjį vidurnaktį
Aš ją jaučiu, aš ją girdžiu.
                                                     V. Mykolaitis-Putinas
 
  Sūduvos gimnazija išgyvena skaudžią gėlą – užgeso mūsų Mokytojos Danutės gyvybės žvakė... Taip lemtingai – prieš pačias Vėlines, kai prasiveria dviejų pasaulių vartai, kai žvaigždės atveria vėlių langelius, kai gyvieji ir išėjusieji gyvena viename laike, bet skirtingose erdvėse...
 Išėjo mūsų Danutė į Amžinybės kelią... Jos siela peržengė vėlių langelį... Bet gimnazijos bendruomenė jaučia tą amžiną dvasios jungtį: Danutės širdį, išdalintą mokinių kartoms, jos žodį, ištartą kiekvienam, laimingą šypseną kiekvieną rytą... Tokia buvo Danutė ir liks mūsų prisiminimuose. Amžinybėn išėjusi, bet nepamiršta.
Nuoširdžiausia užuojauta artimiesiems, išgyvenantiems netekties gėlą...

Mobilioji bioklasė

Spalio 27dieną Sūduvos gimnazijoje apsilankė mobilioji bioklasė. Jos tikslas - populiarinti mokslą tarp jaunimo, plėsti moksleivių akiratį ir skatinti rinktis gyvybės mokslų studijas. I-IV klasių mokiniai turėjo galimybę dirbti su tikra mokslininkų įranga (Thermo Fisher scientific), pamatyti, kaip atrodo DNR, bei susipažinti su naujausiomis biomokslų galimybėmis. Mokiniai išbandė tikrus mokslinius prietaisus, išmoko dirbti su mokslininkų naudojamomis automatinėmis pipetėmis, nesinaudodami mikroskopu matė DNR, atliko eksperimentus grupėse ir individualiai, pritaikė PGR (polimerazės grandininė reakcija) metodą ir atliko DNR elektroforezės eksperimentą.
Dėkojame bioklasės komandai ir mokytojai Ritai Kazlauskienei už iniciatyvą suteikiant mokiniams galimybę gilinti žinias bei tobulėti!

I klasių mokinių popietė ,,Kartu šilčiau“

Kaip ir kiekvienais metais, spalio paskutinę savaitę I klasių mokiniai susirinko į tradicija tapusią popietę „Kartu šilčiau“. Aktų salėje prieš prasidedant renginiui vyravo nerimo, nekantrumo ir kartu džiaugsmo nuotaika, kuri, kaip ir  šių metų tema ,,Juoda balta“, atspindėjo, jog visur, taip pat ir  gimnazijoje, sunkumus keičia džiugus bendrystės jausmas.

Tarptautinės anglų kalbos humaniškumo pamokos gimnazijoje

Spalio mėnesį Sūduvos gimnazijos IKTU klasės mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja Inga Jurčikonytė-Kaminskiene, dalyvaudami tarptautinės „Laimingų pėdelių“ labdaros organizacijos inicijuotame projekte „Benamiai gyvūnai“, paminėjo tarptautinę gyvūnų apsaugos dieną. Projekto tikslas – humaniškas elgesys su benamiais gyvūnais ir jų apsauga. 

„VERSTUVĖS“

Šiandien, spalio 25 dieną, šeši gimnazijos mokiniai: K.Marcinkevičius (IIIB), D.Gražulytė (IIIA), L.Venskevičiūtė (IIIS), S.Kazinevičiūtė (IIIA), I.Ūkaitė (IKTU), E.Venskūnaitė (IKTU) dalyvavo KTU socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vertimo konkurse „VERSTUVĖS“ virtualiai. Tai buvo puiki galimybė išbandyti save, verčiant įdomius ir šmaikščius tekstus iš anglų kalbos į lietuvių ir atvirkščiai, įgyti vertimo patirties bei patobulinti savas kompetencijas.
Anglų kalbos mokytoja Inga Jurčikonytė - Kaminskienė

Vokiečių kalbos diena gimnazijoje: integruota pamoka skaitykloje

Spalio 20 dieną gimnazijoje vyko vokiečių kalbos diena „Ö kaip vokiškai?“. Kadangi spalis - tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo, tad ir savo integruotą pamoką nutarėme vesti gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje.
Spalio 20 d. žymus vokiečių vaikiškų knygų autorius Otfrydas Proisleris  (Otfried Preußler) būtų šventęs 100 metų jubiliejų. Tad jam ir skyrėme savo pamoką, o bibliotekininkės Daiva Papartienė ir Irma Navickienė paruošė rašytojo knygų, išverstų į lietuvių kalbą, parodą. Bibliotekininkė  Daiva Papartienė  IIS klasės mokinius, besimokančius vokiečių kalbos, supažindino su rašytojo biografija. Mokiniai atsakingai ir kūrybiškai atliko praktinę užduotį. Dirbdami grupėmis sprendė draugų paruoštus kryžiažodžius, atsakinėjo į klausimus. O Quizizz programėle paruošta viktorina parodė, kas atsakingai ruošėsi bei atidžiai dirbo visą pamoką.
Ši pamoka patvirtino Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos (IASL) paskelbtą moto: „Mokyklos biblioteka – vieta, kur skleidžiasi kūrybiškumas ir vaizduotė.“
Mokiniai džiaugėsi integruota pamoka netradicinėje aplinkoje ir galimybe tobulinti savo kompetencijas.
Vokiečių kalbos mokytoja Nijolė Grinytė ir
bibliotekininkė Daiva Papartienė
(nuotraukos bibliotekininkės Irmos Navickienės)

Civilinės saugos pratybos

2023 m. rugsėjo 28 d. 13.20 – 14.00 val. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos, kuriose dalyvavo visi gimnazijos mokiniai bei darbuotojai. Surengtų pratybų tema – „Marijampolės Sūduvos gimnazijos darbuotojų ir mokinių veiksmai kilus gaisrui gimnazijoje“.
Civilinės saugos pratybų tikslas – praktiškai patikrinti gimnazijos darbuotojų gebėjimą analizuoti ir vertinti susidariusią situaciją, rinkti bei perduoti informaciją, stebėti, ar mokytojai tinkamai reaguoja į numatytą perspėjimo signalą ir organizuotai, laikydamiesi drausmės, be panikos su mokiniais palieka patalpas, susirinkdami gimnazijos stadione; tobulinti gimnazijos darbuotojų ir mokinių veiksmus reaguojant į susidariusią ekstremaliąją situaciją, evakuacijos organizavimo bei veiksmų koordinavimo procesus.

Rugsėjo 26-ąją paminėjome Europos kalbų dieną

Gimnazija buvo išpuošta įžymių žmonių įvairių  kalbų mintimis, šalių vėliavėlėmis vestibiulyje ir valgykloje. Per pertraukas skambėjo dainos įvairiomis Europos kalbomis.
Trečią pamoką mokytojai savo dėstomą dalyką pradėjo tokia užsienio kalba, kurią gerai moka (pasisveikino, pasakė, kad šiandien yra Europos kalbų diena).
Po 3 pamokų - ,,Saldžioji pertrauka“  mokytojų kambaryje.  Kiekvienos kalbos metodinė grupė pasirūpino skanėstais, arbata ir kava pagal tos šalies tradicijas. Vestibiulyje tuo metu mokiniai varžėsi prie  ,,Portretų galerijos“. Buvo eksponuojama 10 žymių žmonių be pavardžių, tik  nurodyta gyvenimo metai ir 3 faktai apie jų nuopelnus šaliai arba pasauliui. Mokiniai, atpažinę bent 5 žmones, buvo apdovanoti saldžiais prizais – mokinių keptais keksiukais.
12.00 – 12.45 val. aktų salėje vyko Kahoot varžytuvės tarp miesto gimnazijų komandų.
Klasės valandėlės metu aktų salėje I gimnazijų klasių mokinių komandos dalyvavo Protmūšyje.
Taigi veiklų įvairovės Europos kalbų dienai paminėti tikrai netrūko.

                                                           Mokytoja Jūratė Vosylienė