Civilinės saugos pratybos

2023 m. rugsėjo 28 d. 13.20 – 14.00 val. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje vyko civilinės saugos funkcinės pratybos, kuriose dalyvavo visi gimnazijos mokiniai bei darbuotojai. Surengtų pratybų tema – „Marijampolės Sūduvos gimnazijos darbuotojų ir mokinių veiksmai kilus gaisrui gimnazijoje“.
Civilinės saugos pratybų tikslas – praktiškai patikrinti gimnazijos darbuotojų gebėjimą analizuoti ir vertinti susidariusią situaciją, rinkti bei perduoti informaciją, stebėti, ar mokytojai tinkamai reaguoja į numatytą perspėjimo signalą ir organizuotai, laikydamiesi drausmės, be panikos su mokiniais palieka patalpas, susirinkdami gimnazijos stadione; tobulinti gimnazijos darbuotojų ir mokinių veiksmus reaguojant į susidariusią ekstremaliąją situaciją, evakuacijos organizavimo bei veiksmų koordinavimo procesus.

Rugsėjo 26-ąją paminėjome Europos kalbų dieną

Gimnazija buvo išpuošta įžymių žmonių įvairių  kalbų mintimis, šalių vėliavėlėmis vestibiulyje ir valgykloje. Per pertraukas skambėjo dainos įvairiomis Europos kalbomis.
Trečią pamoką mokytojai savo dėstomą dalyką pradėjo tokia užsienio kalba, kurią gerai moka (pasisveikino, pasakė, kad šiandien yra Europos kalbų diena).
Po 3 pamokų - ,,Saldžioji pertrauka“  mokytojų kambaryje.  Kiekvienos kalbos metodinė grupė pasirūpino skanėstais, arbata ir kava pagal tos šalies tradicijas. Vestibiulyje tuo metu mokiniai varžėsi prie  ,,Portretų galerijos“. Buvo eksponuojama 10 žymių žmonių be pavardžių, tik  nurodyta gyvenimo metai ir 3 faktai apie jų nuopelnus šaliai arba pasauliui. Mokiniai, atpažinę bent 5 žmones, buvo apdovanoti saldžiais prizais – mokinių keptais keksiukais.
12.00 – 12.45 val. aktų salėje vyko Kahoot varžytuvės tarp miesto gimnazijų komandų.
Klasės valandėlės metu aktų salėje I gimnazijų klasių mokinių komandos dalyvavo protmūšyje.
Taigi veiklų įvairovės Europos kalbų dienai paminėti tikrai netrūko.

                                                           Mokytoja Jūratė Vosylienė

PAMINĖJOME EUROPOS KALBŲ DIENĄ

Rugsėjo 26 dieną paminėjome Europos kalbų dieną. Mūsų šaunieji jaunieji MEPA ambasadoriai trečiokai - Austėja, Brigita ir Nojus - paruošė protmūšį apie Europos kalbas gimnazijos pirmokams. Įvairios veiklos vyko ir anglų kalbos pamokose.

ATMINTIES KELIAS

    1941 metų vasarą, naciams okupavus Lietuvą, prasidėjo masinis žydų persekiojimas ir žudymas. Visiškai niekuo nenusikaltę žmonės buvo uždaromi į getus, persekiodami ir žudomi masinių žudynių vietose. Iš viso nacių okupacijos Lietuvoje metu buvo sunaikinta apie 90% mūsų krašto žydų… Nors praėjo net 82 metai, mes nepamirštame! Rugsėjo 22 dieną Marijampolės Sūduvos gimnazijos I D klasės mokiniai žygiavo tuo pačiu keliu, kuriuo keliavo ir Suvalkijos žydai, rankose nešdami užrašą „ATMINTIES KELIAS”.  Atidavę pagarbą bei mąstydami apie tragedijos beprasmiškumą sugrįžome į gimnaziją.

Sveikiname!

Su Rugsejo 1 aja mokiniams

Su kolektyvu po senąsias jotvingių žemes – Dainavos kraštą

Mokslo metams praūžus, birželio 22 d. Sūduvos gimnazijos kolektyvas Dzūkijos smėlynuose išbarstė metų sunkumus, problemas, rūpesčius, užkrovė besėdančias energijos „baterijas“ grožėdamiesi Dainavos – senosiomis jotvingių - žemėmis.
 Aplankėme Dzūkijos sostinę, gėrėjomės Baltosios Rožės pėsčiųjų taku, lipome į Rumbonių piliakalnį, meditavome Švč. Trejybės bažnyčioje, senajame totorių kaime Raižiuose ragavome totorių kulinarinį skanėstą – šimtalapį.   Nuo Punios piliakalnio, Margio kalno, gėrėme Nemuno kilpos grožį, o „Dzūkijos dvare“ mokėmės kepti dzūkiškas bandas, gerkles skalavome „Kurtinio ašaromis“...
 Bet smagiausia, kad dar labiau pažinome vienas kitą, atskleidėme žmonių talentus, asmenines savybes, kuriomis žavėjomės, džiaugėmės ir negalėjome patikėti, kiek daug žmonių, „Vaižganto perliukų“, Sūduva turi...
 Štai keletas į kelionės įspūdžių metraštį nugulusių kolegų poetinių bandymų – pasigrožėkite, stebėkitės ir mėgaukitės skaitydami:

Multifunkcinis centras - skaitykla tuoj atvers duris

Šiandien Sūduvos gimnazijoje lankėsi  svečių delegacija: JAV „Saulutės“ įgaliotas atstovas Artūras Žilys, du LR Seimo nariai – Andrius Vyšniauskas ir Dalia Asanavičiūtė, du Marijampolės savivaldybės atstovai - Agnė Pavelčikienė, vicemerė, bei Nerijus Mašalaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Svečiai apžiūrėjo gimnazijoje rengiamą multifunkcinį centrą – skaityklą, buvo aptarta jo optimalaus panaudojimo galimybės, pristyta gimnazijos vystymo strategija, kaip ateityje gimnazijos erdves bus pritaikytos įvairių poreikių mokiniams, kaip bus šalinamos fizinės kliūtys mokiniams su fizine negalia.  Svečiai liko patenkinti tuo, kas jau įrengta, suremontuota, kaip ši skaityklos erdvė atgijo ir tapo patraukli ne tik mokiniams, bet ir mokytojams.

Gerb. Artūras Žilys pristatė JAV „Saulutės“ gražių darbų kelią Lietuvai ir jos vaikams, kaip jau dešimtyje Lietuvos mokyklų „Saulutės“ paramos fondo dėka sukurtos jaukios ir funkcionalios erdvės specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Svečiams ir savivaldybei ačiū už gražų bendradarbiavimą ir gimnazijos idėjų įgyvendinimą.

Paskutinė pamoka

Birželio 2 dieną gimnazijoje vyko Paskutinio skambučio šventė. Šventės metu netrūko gražių akimirkų, prasmingų palinkėjimų 46 laidos abiturientams. Juos sveikino gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė, IVE klasės auklėtoja Alma Čeplinskienė, atstovai iš Marijampolės kolegijos. Šokiais ir dainomis abiturientus sveikino III klasių mokiniai. Šventės metu jiems buvo  linkėta sėkmingos egzaminų sesijos, drąsos renkantis tolimesnį gyvenimo kelią.
Po oficialios dalies Aktų salėje visi sugužėjo į gimnazijos vidinį kiemą, kur buvo užkasta laiko kapsulė su linkėjimais ateities kartoms. 46 laidos gimnazistai padovanojo gimnazijai suolelį, kad visada juos prisimintų, o ir patys sugrįžę turėtų kur prisėsti.
Linkime mūsų abiturientams didžiulės sėkmės laikant egzaminus, siekiant savo tikslų bei svajonių išsipildymo!