SKELBIAMAS VIEŠASIS TURTO NUOMOS KONKURSAS

Marijampolės Sūduvos gimnazija, juridinio asmens kodas 300594972, NTR objekto kodas 1897-4004-0015, esanti R.Juknevičiaus g. 32, 68208 Marijampolė, skelbia viešąjį turto nuomos konkursą:
 1. Negyvenamųjų patalpų, NTR objekto kodas 1897-4004-0015, R.Juknevičiaus g. 32, Marijampolė:
  • Aktų salės, plotas 208,69 m2, paskaitų, seminarų, šokių, gimnastikos, aerobikos ir panašių užsiėmimų vedimui. Pradinis nuompinigių dydis – 8,00 EUR/val. Nuomos laikas: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 16.00 val. iki 21.00 val., antradieniais nuo 18.00 val. iki 21.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Patalpos išnuomojamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
  • Sporto salės, plotas 533,936 m2, sportinių užsiėmimų vedimui. Pradinis nuompinigių dydis – 9,00 EUR/val. Nuomos laikas: pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais nuo 19.00 val. iki 21.30 val., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 18.00 val. iki 21.30 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Patalpos išnuomojamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
  • Informacinių technologijų kabineto, plotas 70,86 m2, ugdymo užsiėmimų vedimui. Pradinis nuompinigių dydis – 7,00 EUR/val. Nuomos laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 18.00 val. iki 20.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Patalpos išnuomojamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
  • Informacinių technologijų kabineto, plotas 55,104 m2, ugdymo užsiėmimų vedimui. Pradinis nuompinigių dydis – 7,00 EUR/val. Nuomos laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 18.00 val. iki 20.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Patalpos išnuomojamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. birželio 30 d.
  • Informacinių technologijų kabineto, plotas 53,34 m2, ugdymo užsiėmimų vedimui. Pradinis nuompinigių dydis – 7,00 EUR/val. Nuomos laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 18.00 val. iki 20.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Patalpos išnuomojamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
  • Kabineto su kompiuteriu ir multimedija, plotas 50-60 m2, ugdymo užsiėmimų vedimui. Pradinis nuompinigių dydis – 4,00 EUR/val. Nuomos laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 00 val. iki 20.00 val., šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 13.00 val. Patalpos išnuomojamos nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. birželio 30 d.
 2. Sporto aikštyno, NTR objekto kodas 4400-1129-5606, R.Juknevičiaus g. 32, Marijampolė:
  • Futbolo aikštės sportinių užsiėmimų vedimui. Pradinis nuompinigių dydis 20,00 EUR/val., nuomos laikas pirmadieniais – penktadieniais nuo 17.00 val. iki 21.00 val. Aikštė išnuomojama nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
  • Krepšinio aikštės sportinių užsiėmimų vedimui. Pradinis nuompinigių dydis 8,00 EUR/val., nuomos laikas pirmadieniais – penktadieniais nuo 17.00 val. iki 21.00 val. Aikštė išnuomojama nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.
Už nuomą mokama prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą, vėluojant skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai nuo įsiskolintos sumos. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį įskaičiuoti. Nuomos terminą atskiru sprendimu galima pratęsti.
Nuomojamas patalpas ir sporto aikštyną galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val., suderinus su direktoriaus pavaduotoja ūkiui Kristina Plycneriene mob. 8 652 89364, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Konkursą organizuoja ir vykdo Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta patalpų nuomos konkurso komisija. Informaciją apie konkurso organizavimą ir vykdymą teikia direktoriaus pavaduotoja ūkiui Kristina Plycnerienė mob. 8 652 89364, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Konkurso dalyviai užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“ pristato į Marijampolės Sūduvos gimnazijos raštinę (R.Juknevičiaus g. 32, 68208 Marijampolė, 1 aukštas, 130 kab.) nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugsėjo 2 d. 16.00 val.
Voke turi būti pateikta:
 1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, nuomos dienos ir valandos, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą (paraiškos forma). Pasiūlymuose sutapus laikui ir datai, sprendimą priima komisija, įvertindama palankesnį pasiūlymą.
 2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.
Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.
Komisijos posėdis įvyks 2021 m. rugsėjo 3 d. 11.00 val. Marijampolės Sūduvos gimnazijos pastate, R.Juknevičiaus g. 32, 68208 Marijampolėje, 216 kabinete.
Už dalyvių registravimą dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ atsakingas asmuo – raštinės vedėja Loreta Miežlaiškienė, mob. 8 652 89364, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir tikslus laikas (minučių  tikslumu) užrašomas ant konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko.
Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami.
Nuomos konkurso vykdymo ir organizavimo tvarką reglamentuoja Marijampolės savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Marijampolės Sūduvos gimnazijos viešo nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo taisyklės.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.