Darbuotojų tarnybinės komandiruotės

 • 2023 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. AK-137 (3.2.E) „Dėl Ritos Kazlauskienės ir Aušrelės Taputienės komandiruotės į Vilnių“:
 • Biologijos mokytojų Ritos Kazlauskienės ir Aušrelės Taputienės 2023 m. lapkričio 3 d. komandiruotė į Vilnių dalyvauti Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos forume-konferencijoje gamtos mokslų ir biologijos mokytojams „Aktualios biologijos ir medicinos mokslų naujienos 2023“ Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).
 • 2023 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. AK-143 (3.2.E) „Dėl Linos Kasperavičienės komandiruotės į Vilnių“:
 • Biologijos mokytojos Linos Kasperavičienės 2023 m. lapkričio 3 d. komandiruotė į Vilnių dalyvauti Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos forume-konferencijoje gamtos mokslų ir biologijos mokytojams „Aktualios biologijos ir medicinos mokslų naujienos 2023“ Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius).
 • 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. AK-152 (3.2.E) „Dėl mokytojų komandiravimo į „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 kursų ir mokymosi veiklą Lisabonoje (Portugalija)“:
 • Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Juknelienės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Jūratės Vosylienės ir matematikos mokytojos Linos Strumskienės 2023-11-26–2023-12-03 komandiruotė į Lisaboną (Portugalija) dalyvauti „Erasmus+“ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 finansuojamoje kursų ir mokymosi veikloje „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom“.
 • 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. AK-166 (3.2.E) „Dėl mokytojų komandiravimo į „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 mokymus Gente (Belgija)“:
 • Anglų kalbos mokytojos Gintarės Baltrūnienės, informacinių technologijų mokytojų Justino Deveikio ir Vytuolio Širvaičio 2023-12-10–2023-12-17 komandiruotė į Gentą (Belgija) dalyvauti „Erasmus+“ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 finansuojamoje kursų ir mokymosi veikloje „Artificial Intelligence for Education: Exploring the Frontiers of ICT“.
 • 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. AK-167 (3.2.E) „Dėl Sauliaus Pituškos komandiravimo į mokymus Puvočiuose (Varėnos rajono savivaldybė)“:
 • Istorijos mokytojo Sauliaus Pituškos 2023 m. lapkričio 17–18 d. komandiruotė į Vilniaus universiteto organizuojamų istorijos mokytojams mokymų „Istorijos mokytojų seminaras 2023–2024 m. m.“ pirmąją sesiją Vilniaus universiteto mokymų bazėje Puvočiuose (Varėnos rajono savivaldybė).
 • 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. AK-175 (3.2.E) „Dėl mokytojų komandiravimo į ERASMUS+ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 grupinį mobilumą Bochum (Vokietija)“:
 • Anglų kalbos mokytojos Jūratės Rudminienės, kaip mobilumo vadovės, anglų kalbos mokytojos Kristinos Paulėkienės, kaip lydinčios mokytojos, 2023 m. gruodžio 5–10 d. komandiruotė į „Erasmus+“ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 grupinį mokinių mobilumą Bochum (Vokietija).
 • 2023 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. AK-184 (3.2.E) „Dėl Rūtos Čepaitienės komandiruotės į Kauną“:
 • Šaulių būrelio vadovės Rūtos Čepaitienės 2023 m. gruodžio 13 d. komandiruotė į Kauną (J. Gruodžio g. 21) dalyvauti Lietuvos orientavimosi sporto federacijos organizuojamame Lietuvos orientavimosi sporto trenerių seminare „Sporto psichologija ir antidopingo mokymai“.
 • 2024 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. AK-10 (3.2.E) „Dėl Rasos Tumosienės komandiravimo į mokytojų konferenciją „EFEKT“ Kaune“:
 • Matematikos ir ekonomikos mokytojos Rasos Tumosienės 2024 m. vasario 22–23 d. komandiruotė į VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ organizuojamą tradicinę mokytojų konferenciją „EFEKT“ (naujausių švietimo srities žinių ir ekonomikos, antreprenersytės, ugdymo karjerai ir finansinio raštingumo tendencijų forumą) Kaune, K. Donelaičio g. 62 (BLC verslo centras).
 • 2024 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. AK-14 (3.2.E) „Dėl mokytojų komandiravimo į „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 darbo stebėjimo vizitą Porte (Portugalija)“:
 • Anglų kalbos mokytojų Kristinos Paulėkienės, Jūratės Rudminienės ir Gintarės Baltrūnienės 2024-02-24–2024-03-03 komandiruotė į „Erasmus+“ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 finansuojamą darbo stebėjimo vizitą Porte (Portugalija).
 • 2024 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. AK-15 (3.2.E) „Dėl mokytojų komandiravimo dalyvauti „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 kursų ir mokymosi veikloje Trapani (Italija)“:
 • Anglų kalbos mokytojų Kristinos Paulėkienės ir Ingos Jurčikonytės-Kaminskienės 2024-05-26–2024-06-01, technologijų mokytojos Almos Čeplinskienės, matematikos ir ekonomikos mokytojos Rasos Tumosienės 2024-05-26–2024-06-03 komandiruotė į Trapani (Italija) dalyvauti „Erasmus+“ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 finansuojamoje kursų ir mokymosi veikloje.
 • 2024 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. AK-16 (3.2.E) „Dėl mokytojų komandiravimo į „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 darbo stebėjimo vizitą Stavangery (Norvegijoje)“:
 • Gimnazijos direktorės Audronės Vaičiulienės, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, matematikos mokytojo Dariaus Kazlausko ir anglų kalbos mokytojos Jūratės Rudminienės 2024-04-05–2024-04-12 komandiruotė į „Erasmus+“ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 finansuojamą darbo stebėjimo vizitą Stavangeryje (Norvegija).
 • 2024 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. AK-39 (3.2.E) „Dėl Larisos Katkevičienės komandiravimo į XXXI Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados šalies etapą Vilniuje“:
 • Rusų kalbos mokytojos Larisos Katkevičienės 2024 m. kovo 28 d. komandiruotė į Vilnių lydėti IIKTU klasės mokinę Gerdą Preišogolavičiūtę į XXXI Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados šalies etapą Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje (Gabijos g. 8, Vilnius).
 • 2024 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. AK-55 (3.2.E) „Dėl Virginijos Gurevičienės ir Nijolės Grinytės komandiravimo į Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapą Palangoje“:
 • Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Virginijos Gurevičienės ir vokiečių kalbos mokytojos Nijolės Grinytės 2024 m. balandžio 27–28 dienomis komandiruotė į Palangą lydėti IVG klasės mokinius Tomą Blažiulionį ir Rūtą Marazaitę į 56-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etapą Palangos senojoje gimnazijoje (Jūratės g. 13, Palanga).
 • 2024 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. AK-63 (3.2.E) „Dėl Domantės Tereškevičiūtės komandiruotės į Kauną“:
 • Šokio mokytojos Domantės Tereškevičiūtės 2024 m. gegužės 16 d. komandiruotė į Kauną dalyvauti seminare „Šokėjų fizinis pasirengimas: akrobatika, lankstumo ir jėgos lavinimas“ (8 val.) (programa „Jaunųjų šokėjų ugdymas: tendencijos ir perspektyvos“ (40 val.)) Miko Petrausko scenos menų mokykloje (V. Krėvės pr. 50, Kaunas).
 • 2024 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. AK-65 (3.2.E) „Dėl Karolinos Dzingaitės komandiruotės į Vilnių“:
 • įtraukiojo ugdymo koordinatorės Karolinos Dzingaitės 2024 m. gegužės 16 d. komandiruotė į Vilnių dalyvauti konferencijoje „Kelias įtraukiojo ugdymo link: gerosios praktikos mokyklose“ Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Vilniuje.
 • 2024 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. AK-66 (3.2.E) „Dėl mokytojų komandiravimo dalyvauti ERASMUS+ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 grupinio mokinių mobilumo veiklose Liepojoje (Latvija)“:
 • Anglų kalbos mokytojų Gintarės Baltrūnienės, kaip mobilumo vadovės, ir Jūratės Rudminienės, direktoriaus pavaduotojos ūkiui Kristinos Plycnerienės ir psichologės Lilijos Kavaliauskienės, kaip lydinčių asmenų, 2024-05-26–2024-06-01 komandiruotė į „Erasmus+“ akreditacijos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000139428 grupinį mokinių mobilumą Liepojoje (Latvija).