Mokymo sutarčių pasirašymas gimnazijoje vyks nuo BIRŽELIO 26 D. iki LIEPOS 5 d. !

prašymai jau priimami Instagram įrašas Kvadrato formos
Tėvai (globėjai, rūpintojai ), gavę pranešimą apie priskirtą mokyklą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo:
👉 nuvykti į mokyklą ir pateikti su vaikų priėmimu susijusius dokumentus (kopijas);
👉 informuoti telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku mokyklos vadovą apie kitas dokumentų (kopijų) pateikimo datas, jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių nustatytu terminu atvykti į mokyklą negali.
❗️ Prašome nepamiršti ir atsinešti vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir 8 klasės baigimo pažymėjimą.
❗️ Vaikai bus fotografuojami elektroniniams pažymėjimui. Atvykite pasirašyti sutarties su vaiku.