Erasmus + akreditacijos projekto mokymai Paryžiuje

 erasmusRugpjūčio 13 – 18 dienomis Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokytojų komanda - Rūta Antulionienė, Neringa Karpavičienė (matematikos mokytojos) bei  Liudmila Kaluškevičienė (prancūzų kalbos mokytoja)-  dalyvavo Erasmus + akreditacijos projekto mokymuose Paryžiuje, Prancūzijoje. Projekto metu mokytojos tobulino profesinius įgūdžius, susipažino su naujais, novatoriškais matematikos ir fizikos mokymo metodais. Projekto metu įgytos žinios padės skatinti mokinius veiksmingesniais būdais mokytis matematikos ir gamtos mokslų, taikant 21-ojo amžiaus interaktyvius, orientuotus į kūrybinį mąstymą mokymo metodus. Mokymų  pabaigoje mokytojai pristatė savo orientuotus į gyvenimą projektus, kuriuos galės įgyvendinti su savo mokiniais per mokslo metus.

Projekto veiklos Slovėnijoje

erasmusBalandžio 17 – 21 dienomis Marijampolės Sūduvos gimnazijos komanda (8 mokiniai ir 4 lydinčios mokytojos) dalyvavome Erasmus + akreditacijos projekto mokinių grupiniame mobilume Kranj miestelyje, Slovėnijoje. Kelionė į Slovėniją buvo labai ilga ir varginanti, truko dvi dienas, tačiau vykti tikrai buvo verta. Priimančioji mokykla, Kranj gimnazija, paruošė nuostabią programą, kurios metu turėjome galimybę susipažinti su Slovėnijos švietimo sistema, šalies kultūra, su pačios gimnazijos papročiais, tradicijomis, gilinti žinias apie STEAM veiklas.

STEAM UGDYMAS – MOKYMAI KRETOJE

erasmusPirmąją spalio savaitę trys Sūduvos gimnazijos mokytojos (biologijos Aušrelė Taputienė bei Rita Kazlauskienė ir anglų kalbos – Gintarė Baltrūnienė) dalyvavo 7 dienų „Erasmus+“ mokymuose „STEAM ugdymas“. Mokymai vyko saulėtoje Kretoje, kur, be mūsų komandos, dalyvavo ir pedagogai iš Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Kroatijos, Slovėnijos bei Slovakijos.
Daug girdime apie STEAM ugdymą šiuolaikinėje pamokoje, bet ar viską apie tai žinome? STEAM ugdymas yra vienas šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Stebėjom, patobulėjom, beliko taikyti

Marijampolės Sūduvos gimnazija baigia įgyvendinti  ES finansuojamą  Erasmus KA1 projektą „Stebėk. Tobulėk. Taikyk“. Gegužės 2 – 6 dienomis mokytojų grupė su darbo stebėjimo vizitu vyko į Estiją. Šalia  Talino esančioje Viimsi gimnazijoje, kuri pritaikyta ugdyti šiuolaikinį XXI a. mokinį, susipažino su naujos – pirmąjį penkmetį skaičiuojančios - ugdymo įstaigos mokymo programomis, taikomais mokymo metodais, inovatyviomis erdvėmis. Jau vien faktas, kad mokykla įkurta atlikus gyventojų apklausą, kokiais prioritetais jie  vadovaujasi, siekdami ugdyti jauną žmogų, pasako, kad gimnazijos vizija yra labai aiški.  

Po Erasmus+ mokymų apie kompetencijų ugdymą

Grupelė Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokytojų (istorijos- Vaida Pituškienė, anglų kalbos-  Liudmila Kaluškevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros- Jūratė Vosylienė bei Reda Benevičienė)  palydėjo vasarą ir sutiko margaspalvį rudenį saulėtoje Nicoje (Prancūzijoje), dalyvaudama Erasmus+ mokymuose „4CS: kūrybiškumas, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklose“. Į penkias dienas trukusius mokymus pakviestos komandos iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Lenkijos. Sukurta puiki atmosfera, įgyta nepakartojama patirtis susipažinus su skirtingų valstybių atstovais, pasidalyta atskirų  šalių švietimo organizavimu, mokinių įsitraukimu į ugdymo procesą, džiaugsmais ir rūpesčiais.

„Kompetencijų ugdymu grįstas mokymas. 7K pamoka“

erasmus2022 vasario 1 dieną, Marijampolės Sūduvos gimnazijai buvo suteikta Ersmus+ akreditacija bendro ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse.
Projekto pavadinimas: „Kompetencijų ugdymu grįstas mokymas. 7K pamoka“ pagal programos „Erasmus+“ 1 pagrindinį veiksmą – asmenų mobilumas mokymosi tikslais.

Kelionė į Vokietiją

Birželio 5-12 dienomis mes, mokinių ir mokytojų komanda, vykome į paskutinį Erasmus+ projekto „Mokinių dalyvavimas Europos mokyklose: kiek demokratiškos mūsų mokyklos mokiniams Europoje“ susitikimą Vokietijoje, Bad Salzdetfurth mieste.  
Per dvi pirmąsias išvykos dienas intensyviai dirbome mus šiltai priėmusioje IGS Bad Salzdetfurth mokykloje, kur artimiau susipažinome su naujais projekto dalyviais bei kartu mokėmės kalbėti prieš auditoriją, spręsti diskutuojant iškilusius sunkumus, rašėme prašymą mokyklos administracijai  (tikslas - patobulinti mokyklos aplinką). Taip pat pristatėme savo mokyklų savivaldos struktūras, direktoriaus, mokytojų, tėvų tarybų, kitų darbuotojų pareigas bei galimybes. Mokykloje šias dvi dienas taip pat patys gaminome pietus! Tai buvo ne tik naudinga, bet ir labai nuotaikinga patirtis. Nors miestelis, kuriame gyvenome, iš pirmo žvilgsnio pasirodė itin ramus, mes turėjome progą po dienos darbų puikiai praleisti laiką. Aplankėme ypatingą druskos muziejų (anksčiau buvusią druskos kasyklą), žaidėme golfą, o dienos pabaigoje kepdami zefyrus linksmai  pasisėdėjome prie laužo.
Trečiąją dieną vykome į gretimą Hildesheimo miestą, kur mums pristatė jaunimo parlamento idėją, jau kurį laiką veikiančią šiame mieste. Tai tarsi administracijos papildymas įvairaus amžiaus jaunuoliais, kurie gali kandidatuoti atstovauti savo miesto jauniesiems piliečiams, išsakyti jų pageidavimus bei norus. Tokiu būdu suteikiama galimybė pasireikšti didesnei piliečių grupei. Pasibaigus diskusijoms vykome į ekskursiją po miestą, per kurią išgirdome ne vieną legendą bei istoriją apie šią vietovę bei pamatėme nepakartojamo grožio statinių.

Demokratijos keliais su Erasmus+ projektu

Nepaisant neramumų Europoje, Marijampolės Sūduvos gimnazijos komanda (6 mokiniai ir 2 lydintys mokytojai) dalyvavo jau ketvirtame Erasmus + projekto „Participation of pupils in European Schools: How Democratic are our schools for pupils in Europe?“ susitikime, kuris vyko balandžio 10 - 16 dienomis Bukarešte, Rumunijoje. Šio susitikimo tikslas - remiantis demokratiškumo principais, paruošti praktines gaires veiklų, skatinančių mokinių dalyvavimą mokyklos gyvenime ir už jos ribų.

Norint pokyčių savo mokykloje, svarbus kiekvieno balsas

 Ar kada nors susimąstėte, jog ieškant savo mokyklos veido, užtikrinant jaukią ir saugią ugdymo(si) aplinką savo mokiniams bei kuriant  geriausią terpę mokyklos bendruomenei augti ir siekti rezultatų, vertėtų įsiklausyti į kiekvieno įstaigos nario nuomonę ir išsakytas pastabas? Galime drąsiai teigti - verta. Tuo galėjome įsitikinti tęsdami Erasmus+ projekto „Mokinių dalyvavimas Europos mokyklose: kiek demokratiškos yra mūsų mokyklos mokiniams Europoje?“ veiklas, vykusias sausio 30 - vasario 4 dienomis Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, kur jau trečią kartą susitiko projekto šalių partnerių komandos iš Turkijos, Šiaurės Makedonijos, Rumunijos ir Lietuvos. Šalis partnerė Vokietija dėl šiandieninės pandeminės situacijos susitikime dalyvavo virtualiai, tačiau tai nesutrukdė pasiekti savaitės programoje numatytų tikslų.

Erasmus+ projekto patirtys Šiaurės Makedonijoje

Lapkričio 27 – gruodžio 3 dienomis šeši Sūduvos gimnazijos mokiniai bei dvi mokytojos turėjo galimybę susipažinti su Balkanų pusiasalyje esančia Šiaurės Makedonijos Respublika. Kelionė į svečią šalį buvo ilga ir varginanti, tačiau pakentėti dėl to, ką parsivežėme namo, buvo tikrai verta. Dalyvavimas Europos Sąjungos finansuojamame „Erasmus+“ projekte „Mokinių dalyvavimas Europos mokyklose: kiek demokratiškos mūsų mokyklos mokiniams Europoje“ suteikė galimybę susipažinti net su keturių skirtingų valstybių: Vokietijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos bei Rumunijos, moksleivių komandomis.  Praleistas laikas Kočanuose „Ljupco Santov“ mokykloje praplėtė mūsų žinias apie demokratiją skirtingose Europos šalyse, taip pat padėjo suvokti, jog visos šios valstybės, tarp jų ir Lietuva, turi daug panašumų bei yra demokratiškos.

Kelionė į Stambulą

Rugsėjo 26 - spalio 2 dienomis Marijampolės Sūduvos gimnazijos komanda (6 mokiniai ir 2 lydintys mokytojai) išvyko į Stambulą (Turkija) dalyvauti Erasmus + projekto  „Mokinių dalyvavimas Europos mokyklose: kiek demokratiškos yra mūsų mokyklos mokiniams Europoje?“ veiklose. Priimančioji partnerė  Sainte Pulchérie Fransız Lisesi mokykla paruošė įspūdingą programą, skatinančią mokinių dalyvavimą, kompetencijų tobulinimą ir tarptautiškumo ugdymą, kurie ypač svarbūs formuojant šiuolaikinio žmogaus asmenybę.