Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės Sūduvos gimnazijos pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 pareigybės darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuoti darbininkai. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkiui. C lygio pareigybė. Pareiginės algos koeficientas 5,1–5,4.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

 1. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
 2. Šias pareigas einantis pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas vykdo šias funkcijas:
  • atlieka pastatų ir statinių paprastojo ir pagrindinio remonto, santechnikos, elektrifikacijos, aplinkos priežiūros darbus, krovimo rankomis darbus;
  • prižiūri ir remontuoja gimnazijos vidaus ir lauko inventorių, remontuoja gimnazijos kabinetų, valgyklos, aktų ir sporto salių baldus, keičia spynas;
  • atlieka smulkius elektros įrenginių remonto darbus, keičia ir remontuoja elektros instaliaciją;
  • prižiūri šildymo, vandentiekio, kanalizacijos sistemas, vandentiekio čiaupus, santechninius mazgus, atlieka vidaus santechnikos remonto darbus, paruošia radiatorius šildymo sezonui;
  • gimnazijos darbuotojams padeda tvarkyti interjerą, perstatyti baldus, pasiruošti renginiams;
  • tvarko ir prižiūri gimnazijos teritoriją (valo, šluoja takus, aikšteles, renka šiukšles, sugrėbia žolę, nukritusius medžių ir krūmų lapus, šakas ir kt.), informuoja apie teritorijoje pastebėtus pavojų aplinkinių saugumui keliančius medžius, įlūžusias šakas;
  • prižiūri želdinius: sodina, ravi, laisto gėlynus, veją, karpo medžius, krūmus, pjauna žolę;
  • šaltuoju metų laiku kasa sniegą ir šalina ledą nuo šaligatvių, nuogrindų, privažiavimo kelių ir takelių gimnazijos teritorijoje, neįgaliųjų, prekių pristatymo, atliekų surinkimo vietų, barsto smėliu šaligatvius, laiptus, nudaužo varveklius, stebi teritorijos būklę;
  • prižiūri, kad transporto priemonės nebūtų statomos ant vejos, želdinių netryptų pėstieji;
  • laikydamasis darbų saugos reikalavimų, valo pastato sienas, užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir remontuoja pastato stogą; praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir imasi priemonių jiems pašalinti;
  • bent kartą per metus organizuoja rūsių, kitų pagalbinių patalpų valymą, šiukšlių, statybinių atliekų, sendaikčių išvežimą;
  • prižiūri stadiono teritoriją, kiemus, aplinką, apie pastebėtus trūkumus praneša direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui ūkiui;
  • rūpinasi statinių ir patalpų tvarkingumu bei atitikimu gaisrinės saugos reikalavimus, informuoja direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie pastebėtus darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių pažeidimus;
  • teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui ūkiui apie atliekamų darbų kokybės gerinimo ir iškilusių problemų sprendimo būdus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

 

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. spalio 31 d. (imtinai), Sūduvos gimnazijos raštinėje (R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė) arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atrankos data – 2023 m. lapkričio 6 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Kontaktas pasiteiravimui: tel. +370 607 33 458.

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.